Franciszek: obrona życia ludzkiego w ekologii integralnej

by

Potrzebę „ekologii integralnej”, stawiającej człowieka na szczycie stworzenia, wskazał Papież uczestnikom pierwszego spotkania pt. „Ameryka w dialogu – nasz wspólny dom”. Urządziły je w Rzymie Organizacja Państw Amerykańskich i działający w Buenos Aires Instytut Dialogu Międzyreligijnego przy współpracy papieskiej dykasterii ds. tegoż dialogu. Jego uczestnicy pracują nad projektem utworzenia Instytutu Dialogu, obejmującego cały kontynent amerykański. Na obecnym spotkaniu skoncentrowali się na encyklice Franciszka „Laudato si’”, do czego nawiązał on w swoim przemówieniu.

 

„Religie mają bardzo ważną rolę w tym promowaniu troski i respektu o środowisko naturalne, przede wszystkim ekologii integralnej. Wiara w Boga prowadzi nas do uznania Go w Jego stworzeniu, które jest owocem Jego miłości do nas, i wzywa nas, byśmy troszczyli się o naturę i ją chronili. Dlatego konieczne jest, aby religie promowały prawdziwą edukację na wszystkich szczeblach, która pomogłaby szerzyć odpowiedzialne podejście, uważne na wymogi wynikające z troski o nasz świat, a szczególnie chronić, promować i bronić prawa człowieka. Ciekawe byłoby, gdyby każdy z uczestników postawił sobie pytanie, jak to realizuje się w jego kraju, mieście, środowisku, wspólnocie religijnej, szkołach. Myślę jednak, że jesteśmy w tym jeszcze na poziomie przedszkolnym”.

 

Religie są konieczne, by rozwijać kulturę spotkania – zauważył Ojciec Święty. Podstawowe znaczenie ma w tym międzyreligijna współpraca i szczery dialog połączony ze wzajemnym szacunkiem.

 

„Na tej drodze dialogu jesteśmy świadkami dobroci Boga, który dał nam życie. Jest ono święte i musi być respektowane, a nie pogardzane. Wierzący jest obrońcą stworzenia i życia, nie może pozostać w milczeniu czy z założonymi rękami, kiedy bezkarnie odmawia się komuś tylu praw. Ludzie wiary powołani są, by bronić życia na każdym jego etapie, integralności fizycznej i podstawowych swobód, jak wolność sumienia, opinii, słowa i religii. Mamy ten obowiązek, bo wierzymy, że Bóg jest stworzycielem, a my narzędziami w Jego rękach, by doprowadzić do tego, że wszyscy ludzie będą respektowani w swej godności i prawach, i będą mogli realizować się jako osoby”.

 

Papież zwrócił też uwagę na potrzebę zaangażowania wierzących w walkę z przemocą, głodem czy nędzą. Z bólem odnotował akty terrorystyczne popełniane czasem w imię religii. Uczestnikom rzymskiego spotkania „Ameryka w dialogu – nasz wspólny dom” przypomniał konieczność wspólnego potępiania stanowczo takich odrażających działań.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook