Fundacja Mamy i Taty zaprezentowała obywatelski projekt zmiany ustawy prawo oświatowe

by FUNDACJA JZN
Projekt zmiany ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Marek Grabowski, prezes Fundacji, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Maison and Partner (próba ogólnopolska N=1034, reprezentatywna). Wynika z nich, iż 94 procent Polaków, uważa, iż rodzice powinni mieć wgląd w treści i materiały przekazywane dzieciom i młodzieży podczas zajęć edukacji seksualnej.

Przekonanie to jest niezależne od preferencji partyjnych. Proponowany przez Fundację projekt ma charakter ponadpartyjny i służy interesowi wszystkich obywateli.

Główne założenie projektu to uzupełnienie artykułu 86. prawa oświatowego.

Art. 86 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki oraz wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4”

„4. Podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, działalności w szkole lub placówce wymaga zgody rodziców udzielonej po doręczeniu im prospektu informacji wychowawczej”

5. Prospekt informacji wychowawczej obejmuje:

1) przedstawienie ideału wychowawczego;

2) wyczerpującą prezentację programu działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem jego recenzentów naukowych i rekomendacji udzielonej programowi przez inne podmioty;

3) wskazanie literatury przedmiotu, na której oparty jest program tej działalności;

4) wskazanie osób prowadzących działalność w szkole lub placówce wraz z prezentacją ich zawodowych biogramów oraz doświadczenia;

5) prezentację materiałów graficznych oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce;

6) pouczenie o terminie i sposobie zgłaszania zastrzeżeń.

https://www.facebook.com/centrumprasowePAP/videos/377649916440395/

 

Fundacja i wspierające fundację stowarzyszenia rodzicielskie chciałyby, aby nowe prawo obowiązywało już od września 2019 roku. Fundacja prowadzi rozmowy z parlamentarzystami i wysokimi urzędnikami państwowymi. „Liczymy, że politycy wsłuchają się w głos społeczny” – dodał Grabowski.

Fundacja zachęca także do podpisania petycji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Zbigniewa Ziobry. „Nasza pozytywna presja na władzę jest niezbędna, aby prawa nas rodziców, były wreszcie w pełni chronione” – przekonuje kierownictwo Fundacji. Petycję można podpisać TUTAJ.

Źródło: mamaitata.org

You may also like

Facebook