Hiszpania: liczba aborcji spadła w ostatniej dekadzie o 10 proc.

by FUNDACJA JZN
W ostatnim dziesięcioleciu liczba przeprowadzanych w Hiszpanii aborcji spadła o 10 proc. – wynika z danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia.

W ogłoszonym przez nie raporcie wskazano, że w latach 2012-21 liczba “zabiegów” przerywania ciąży zmniejszyła się ze 113,4 tys. do 90,1 tys. rocznie. Dokument zwraca uwagę, że nastąpiło to w warunkach malejącej w tym czasie liczby kobiet w wieku rozrodczym, który – w myśl statystyk hiszpańskich – wypada między 15. a 44. rokiem życia. ich liczba spadła z 9,3 mln w 2012 do 8,3 mln w 9 lat później. Najwięcej aborcji przeprowadza się w Katalonii, Madrycie i na Balearach.

Miejscowi komentatorzy katoliccy twierdzą, że wraz ze zmniejszającą się liczbą kobiet przerywjących ciąże, a także w związku ze stale głoszonymi postulatami środowisk liberalno-lewicowych w sprawie kolejnych ułatwień w dostępie do aborcji, temat ten będzie nadal wpływał na debatę w kampaniach przed tegorocznymi wyborami samorządowymi i do parlamentu.

Aborcja pod pewnymi warunkami stała się legalna w Hiszpanii w 1985 r. Z biegiem czasu zaczęto liberalizować przepisy. Obecnie jest ona tam możliwa do 14. tygodnia ciąży.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook