Holandia – błędy w przeprowadzaniu eutanazji

by

Badanie przeprowadzone przez National Institutes of Health (NIH) sugeruje, że holenderskie komitety odpowiedzialne za ocenę przypadków eutanazji koncentrują się głównie na przestrzeganiu procedury „bez sprawdzania, czy pacjent faktycznie kwalifikuje się do eutanazji”.

 

David Miller i doktor Scott Kim, obaj z Departamentu Bioetyki NIH, przeanalizowali trzydzieści trzy przypadki między 2012 a 2016 r., które według komitetów odpowiedzialnych za ocenę przypadków eutanazji nie spełniły wszystkich wymaganych kryteriów.

 

Zdaniem autorów analizy „nawet gdy podstawowe kryteria zostały zakwestionowane, komitety odpowiedzialne za ocenę przypadków eutanazji nie sprawdziły, czy lekarz dokonał «prawidłowej oceny»”, lecz ich celem było skupienie się na przestrzeganiu kryteriów odnoszących się do samego procesu eutanazji.

 

W dwudziestu dwóch przypadkach lekarze nie przestrzegali rygorystycznych kryteriów odnoszących się do obowiązującej procedury pomimo faktu, że metodologia odnosząca się do tych kryteriów jest jasno określona. W czternastu przypadkach lekarze nie przestrzegali zasadniczych procedur medycznych i niewłaściwie stosowali leki (dawkowanie, podawanie lub kolejność podawania), a dla sześciu pacjentów lekarz nie był dostatecznie rygorystyczny w stosowaniu kryterium „niedopuszczalnego cierpienia”.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook