Hospicjum domowe dla dzieci i perinatalna opieka paliatywna w Krakowie

by FUNDACJA JZN
Od 1. lipca 2022 r. podmiot leczniczy N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna w Krakowie realizuje również świadczenia zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Hospicjum Domowego dla Dzieci oraz Perinatalnej Opieki Paliatywnej.

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby.

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Świadczenia w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmują opieką pacjentów w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach. Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.

Świadczenia w ramach hospicjum domowego obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) oraz innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom. Ponadto badania zlecone przez lekarza hospicjum domowego, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie wyrobów medycznych, m.in.:

– koncentratory tlenu
– ssaki elektryczne
– inhalatory
– pompy infuzyjne
– wózki inwalidzkie
– chodziki
– materace przeciwodleżynowe

Pacjenci objęci opieką przez zespół hospicjum domowego mają zapewniony całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez personel medyczny hospicjum domowego:

– lekarza – porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
– pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
– psychologa – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum.
– fizjoterapeutę – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum.

Więcej informacji: https://www.mari-med.pl/hospicjum-domowe-dla-dzieci/

 

Perinatalna Opieka Paliatywna

Perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodzin oczekujących narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. N.Z.O.Z. „MARI-MED” wsparciem obejmuje również rodziców w trakcie diagnostyki prenatalnej z podejrzeniem nieuleczalnej choroby płodu.

Rodziny objęte Perinatalną Opieką Paliatywną mają zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i psychologa. W ramach kontynuacji opieki paliatywnej rodziny mogą zostać objęte wsparciem Hospicjum Domowego dla Dzieci.

Więcej informacji: https://www.mari-med.pl/perinatalna-opieka-paliatywna/

 

Pacjenci i rodziny pacjentów mogą kontaktować się z N.Z.O.Z. „MARI-MED” w celu zgłoszenia do objęcia opieką:

1. Osobiście – Biuro „MARI-MED” ul. Nad Sudołem 32, Kraków 31-228 (poniedziałek – piątek  w godz. 10.00-16.00)

2. Korespondencyjnie: na adres: N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna ul. Nad Sudołem 32, 31-228 Kraków.

3. Telefonicznie: pod numerem telefonu: 12 415 30 90 , 510 732 900

4. Elektronicznie: e-Rejestracja https://www.mari-med.pl/perinatalna-opieka-paliatywna/

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia:

1. oryginał skierowania do hospicjum domowego dla dzieci lub do Perinatalnej Opieki Paliatywnej od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem kwalifikującym. 

2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzająca chorobę i przebyte leczenie

3. dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne do okazania

4. numer telefonu kontaktowego do pacjenta lub opiekuna pacjenta.

You may also like

Facebook