Hospicjum perinatalne

/Hospicjum perinatalne
Hospicjum perinatalne 2017-02-13T16:53:50+01:00

Hospicjum perinatalne w ramach Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

Perinatalna opieka paliatywna skierowana jest do rodziców, oczekujących narodzin dziecka, którzy dowiadują się o jego niepomyślnej diagnozie i decydują się na kontynuowanie ciąży. Wsparcie i konsultacje psychologiczne oferowane są również rodzicom, którzy wahają się przed podjęciem decyzji o aborcji ze względów eugenicznych i potrzebują rozważenia i przedyskutowania konsekwencji każdej decyzji. Bezstronnie przekazane informacje oraz większa wiedza o tym, czego się spodziewać po każdym z rozwiązań, pomaga rodzicom w podjęciu w pełni świadomej i autonomicznej decyzji.

 

Hospicjum perinatalne obejmuje swoją opieką nienarodzone dzieci ze stwierdzonymi wadami letalnymi, czyli takimi, które nie rokują pomyślnie, wiążą się ze śmiercią dziecka w łonie matki lub w okresie okołoporodowym. Jeśli stan dziecka po urodzeniu pozwala na wypisanie go do domu, dalsza opieka paliatywna realizowana jest, w miarę potrzeb, w domu.

 

Współpraca hospicjum z rodziną ma miejsce od momentu postawienia niepomyślnej diagnozy, poprzez ciążę, poród, czas, kiedy dziecko jest na świecie i po jego odejściu.

 

Stawiamy sobie za cel opiekę nad dzieckiem, która jest skoncentrowana na zapewnieniu jak najlepszej jakości jego życia, zgodnie z zasadami opieki paliatywnej, przy wsłuchiwaniu się w głos rodziców i ich współdecydowaniu wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Mając na uwadze godność dziecka, omawiana jest decyzja o wycofaniu się działań noszących znamiona uporczywej terapii, na rzecz tych aktywności, które dają dziecku poczucie komfortu i bliskości z rodzicami.

 

Drugim ważnym celem, jest wsparcie udzielane rodzinie: rodzicom i pozostałym dzieciom, w całym procesie radzenia sobie z przyjęciem chorego dziecka, i dalej, z żałobą.

 

Rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, medyczne, duchowe – jeśli tego sobie życzą, socjalne – jeśli występuje taka potrzeba. Rodzice mają okazję doświadczyć tego, że nie są całkiem osamotnieni w swoim doświadczeniu i nie są też całkiem bezradni, mają wpływ na wiele obszarów związanych z przeżywaniem tego czasu i z samym spotkaniem z dzieckiem.

 

baner_2

 

Dyżur psychologa w hospicjum perinatalnym

Dyżur psychologa w hospicjum perinatalnym przeznaczony jest dla Rodziców oczekujących narodzin dziecka, które otrzymało niekorzystną diagnozę nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Konsultacje dają możliwość przedyskutowania możliwych rozwiązań oraz zorientowania się, jak wygląda i na czym polega wsparcie udzielane rodzinie i dziecku w ramach hospicjum perinatalnego. Nade wszystko jest okazją do bycia razem z kimś i dzielenia emocji, myśli, planów, związanych z niekorzystną diagnozą nienarodzonego dziecka.

 

Celem naszej współpracy  jest umożliwienie rodzicom jak najpełniejszego bycia ze swoim dzieckiem i towarzyszenia mu w tym czasie, gdy jest ono na świecie.

 

Jeśli Rodzice są zdecydowani na współpracę z hospicjum perinatalnym lub podejmują taką decyzję po konsultacjach psychologicznych, odbywa się konsultacja medyczna, która pozwala na zakwalifikowanie rodziny do opieki perinatalnej.

 

W ramach hospicjum możliwe są różne formy wsparcia: medyczne, psychologiczne, duchowe, i inne, w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji rodziny i dziecka. Rodzice decydują, z których  form wsparcia chcą skorzystać.

 

Opieka nad rodziną i dzieckiem w ramach hospicjum perinatalnego jest całkowicie bezpłatna.

 

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 661 – 101 – 464 ;

lub mailowo: [email protected]

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.hospicjumtischnera.org

Facebook