III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

/III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

W piątek, 17 listopada br. w sali konferencyjnej Hotelu Europejskiego w Krakowie odbył się III Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Jednym z ekspertów kongresu był nasz prezes, Jakub Bałtroszewicz. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Polski, Andrzeja Dudy.

 

Główny inicjator kongresu, prof. Ryszard Legutko, witając przybyłych gości podkreślił, iż konferencja ta odbywa się w szczególnym kontekście – nastąpiły czasy, w których zaczynają powoli zanikać zagrożenia, przed którymi uciekają prześladowani chrześcijanie.

 

Abp. Marek Jędraszewski, przypomniał, że prawie dokładnie 50 lat temu, gdy świat był podzielony na Wschód, gdzie łamano prawa religijne, oraz Zachód, powstała w czasie Soboru Watykańskiego II Deklaracja o wolności religijnej “Dignitatis Humanae”. Metropolita Krakowski zaznaczył, że trwająca konferencja musi podążać za myślą Ojców Soborowych. Kończąc swoje przemówienie odczytał fragment 15. punktu wspominanej deklaracji: „Jest rzeczą znaną, że w naszych czasach ludzie pragną mieć możność swobodnego wyznawania religii prywatnie i publicznie; co więcej że w wielu konstytucjach wolność religijna proklamowana jest już jako prawo cywilne i uroczyście uznawana w dokumentach międzynarodowych.

 

Nie brak jednak państw, które chociaż uznają w swojej konstytucji wolność kultu religijnego, to jednak ich władze publiczne usiłują odciągać obywateli od wyznawania religii, a życie wspólnot religijnych bardzo utrudniać i wystawiać na niebezpieczeństwo.

 

Witając z radością pomyślne znaki, jakie przynosi nasza epoka, a ze smutkiem zwracając uwagę na owe fakty godne ubolewania, Sobór święty wzywa katolików, a jednocześnie prosi wszystkich ludzi, aby z największą uwagą zastanowili się nad tym, jak bardzo potrzebna jest wolność religijna, zwłaszcza w obecnej sytuacji rodziny ludzkiej”.

 

Dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło, przypomniał między innymi słowa papieża Benedykta XVI o tym, że Bliski Wschód bez chrześcijan nie będzie tym samym Bliskim Wschodem oraz słowa uwolnionego po 10 dniach niewoli księdza z tamtejszego regionu: „mój Kościół jest Wielkim Piątkiem, pomóżcie nam dojść do Niedzieli Zmartwychwstania”.

 

Specjalny wysłannik Komisji Europejskiej ds. wolności wyznania i religii poza UE, Jan Figel podkreślił, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową na świecie, są prześladowani w 128 krajach. Zwrócił uwagę, że aby pomóc prześladowanym osobom, powinniśmy kierować się trzema słowami: edukacja, zaangażowanie i odwaga.

 

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego „Prawo do powrotu – wyzwanie dla polityków”, którego moderatorem był prof. Legutko, ambasador Węgier w Polsce, dr Kovács oraz Petēr Heltaj opowiadali o programie „Hungary Helps”, dzięki któremu Węgry przesyłają pomoc humanitarną do krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Dzięki tej inicjatywie potrzebujące osoby otrzymują bezpośrednie i szybkie wsparcie, ponieważ organizatorzy są w stałym kontakcie z tamtejszymi przywódcami religijnymi, którzy najlepiej wiedzą, czego aktualnie najbardziej brakuje wiernym z ich wspólnot. Pieniądze przeznaczane są na odbudowę szkół i innych budowli oraz stypendia naukowe.

 

Prof. Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP mówił m.in. o tym, że pomoc chrześcijanom nie jest domeną religijną lecz powszechną, mówił o niezrozumieniu wśród polityków europejskich istoty problemu migracji, o tym, że prawdziwą pomocą dla uchodźców jest zapewnienie im godnych warunków życia w ich krajach ojczystych.

 

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz ubolewał nad faktem powszechnego mówienia o prawie do migracji przy jednoczesnym niewspominaniu o prawie do pozostania. Zaznaczył, że kluczową zasadą w pomaganiu powinna być subsydiarność, by nie uzależniać potrzebujących od pomocy, lecz pozwolić im na samodzielne życie i radzenie sobie.

 

W czasie drugiego panelu „Prawo do powrotu – rola organizacji pozarządowych” Marcela Szymanski z organizacji „Aid to the Church in Need” podkreślała, że ludzie chcą wracać do swojego kraju, gdy słyszą, że odbudowano szkołę, kościół. Po powrocie otwierają swoje sklepiki, warsztaty – miasta zaczynają na nowo żyć. Dlatego obecnie pomoc finansowa przeznaczana jest na odbudowę miast, a nie na jedzenie. Dr Roger Kiska zwrócił uwagę na konieczność stworzenia przepisów prawnych umożliwiających ściganie i sądzenie osób odpowiedzialnych za dramat osób z Bliskiego Wschodu. Dr Amal Marogy oraz Ewelina Ochab poruszyły między innymi kwestię muzułmanów nawracających się na chrześcijaństwo.

 

Większość uczestników kongresu zgodnie podkreślała, że Polska, aby skuteczniej pomagać prześladowanym chrześcijanom, powinna dążyć do utworzenia takiego programu jak „Hungary Helps”, ale na skalę międzynarodową.

By | 2017-11-20T14:58:48+01:00 poniedziałek, 20 listopada 2017|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail