Innowacje dla osób z niepełnosprawnościami

/Innowacje dla osób z niepełnosprawnościami

Innowacje dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikacje, platforma internetowa, nawigacja głosowa, inteligentna odzież, zakupy bez barier dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji – to tylko niektóre z innowacyjnych pomysłów wypracowanych w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, które mogą w znaczący sposób poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie m.in. osób starszych czy z zespołem Downa.

W piątek, 19 lipca podczas konferencji „InnMałopolska – region innowacyjny społecznie”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zaprezentowano najciekawsze innowacje dla starszych i osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkania, a wśród nich Marta Malec-Lech z zarządu województwa, mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami, które powstały w oparciu o codzienne doświadczenia osób niesamodzielnych i są doskonałą odpowiedzią na ich codzienne potrzeby.

Spotkanie było doskonałą okazją do przyjrzenia się rozwiązaniom, produktom czy usługom, które mogą zdecydowanie poprawić jakość życia tych najbardziej potrzebujących mieszkańców Małopolski. To była także szansa na rozmowę z twórcami 30 pomysłów dedykowanym m.in. osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom.

„Dane statystyczne pokazują, że każdego roku przybywa w Małopolsce kilkanaście tysięcy seniorów. W latach 2007-2018 odnotowano wzrost liczby osób starszych zamieszkujących Małopolskę o blisko 200 tys. Tym samym w 2018 roku w województwie małopolskim mieszkało już 784,8 tys. osób powyżej 60 roku życia. Taka sytuacja wymusza na samorządach wizjonerstwo w planowanych rozwiązaniach, włączenie technologii w realizowane działania i rozwój, równoległy do zachodzących w społeczeństwie zmian” – mówiła podczas otwarcia konferencji Marta Malec-Lech z ZWM. Następnie dodała: „Ponieważ w Małopolsce zdecydowaliśmy się na innowacje, a innowacje zobowiązują, dlatego dzisiejsze spotkanie jest niekonwencjonalne i w nowatorski dla samorządów sposób pozwoli nie tylko poznać rozwiązania powstałe w ramach realizowanego w Małopolsce projektu, ale pokaże też jak skorzystać z gotowych produktów – efektów wspólnej pracy”.

Część z pomysłów już dziś jest rekomendowana do upowszechniania w skali całego kraju. Wśród nich warto wymienić następujące rozwiązania: zakupy bez barier, płaszcz przeciwdeszczowy dla osób poruszających się na wózkach czy inteligentną odzież niezbędną w rehabilitacji. Wśród nowatorskich idei zaprojektowano także nawigację głosową czy platformę internetową dla osób z zespołem Downa. Ponadto należy wspomnieć o narzędziach takich jak: Senior Cuder – gra o sens życia, ścieżce moto-sensorycznej czy teleasystencie.

Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło także gości z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli placówek i organizacji wspierających osoby zależne, ale też osób najbardziej zainteresowanych proponowanymi innowacjami.

Innowacje społeczne powstały dzięki projektowi Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych ze środków EFS w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: malopolska.pl
By | 2019-07-22T11:00:56+02:00 poniedziałek, 22 lipca 2019|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook