Irlandzcy biskupi bronią życia nienarodzonych dzieci

by FUNDACJA JZN
W odpowiedzi na przygotowywaną ustawę, legalizującą aborcję, episkopat Irlandii zapowiada utworzenie Rady ds. Życia, która pomoże w niesieniu pomocy zarówno matkom, jak i nienarodzonym dzieciom. Biskupi opublikowali też „Kodeks standardów etycznych w opiece zdrowotnej”, który upomina się m.in. o możliwość korzystania przez personel medyczny z klauzuli sumienia.

 

Decyzję o powołaniu Rady ds. Życia, irlandzcy biskupi podjęli podczas letniej sesji plenarnej episkopatu, która odbyła się w Maynooth. W komunikacie podsumowującym obrady, hierarchowie piszą, że powołanie takiej rady jest koniecznością, wobec uchylenia tzw. „ósmej poprawki” do irlandzkiej konstytucji, która gwarantowała takie samo prawo do życia nienarodzonemu dziecku, jak i jego matce.

 

„Dla nas, jako Kościoła żarliwie troszczącego się o dar życia i chcącego wspierać zarówno matkę, jak i jej nienarodzone dziecko, konieczne jest poszukiwanie nowych dróg, by odpowiedzieć na tę nową i niezwykle wymagającą rzeczywistość” – napisali hierarchowie. Zapowiedzieli, że Rada ds. Życia zostanie powołana do marca przyszłego roku.

 

Biskupi wyrazili też wdzięczność wszystkim, którzy w niedawnym referendum opowiedzieli się za życiem. Przyznali, że przy okazji dyskusji toczącej się wokół zmiany prawa aborcyjnego, wysłuchali wielu poruszających historii matek, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji. „W następstwie referendum stało się jasne, że wszyscy musimy promować kulturę opiekuńczą, społeczeństwo wspierające, tak, aby kobieta, która znajdzie się w kryzysie podczas ciąży mogła znaleźć praktyczną pomoc i opiekę” – napisali.

 

Czytaj więcej: niedziela.pl

You may also like

Facebook