Irlandzcy biskupi skrytykowali projekt ustawy legalizującej eutanazję

/Irlandzcy biskupi skrytykowali projekt ustawy legalizującej eutanazję

Irlandzcy biskupi skrytykowali projekt ustawy legalizującej eutanazję

Projekt ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo jest „fundamentalnie wadliwy”  i sprzeczny z dobrem wspólnym” – stwierdził zgromadzeni na swoim zgromadzeniu plenarnym biskupi Irlandii.

„Ta ustawa jest fundamentalnie wadliwa. Nie da się jej naprawić ani ulepszyć i wzywamy katolików, by prosili swoich deputowanych o jej całkowite odrzucenie” – stwierdził episkopat Irlandii.

Projekt tej ustawy został przedstawiony w izbie niższej parlamentu 15 września 2020 roku. Ma ona na celu umożliwienie lekarzom „zapewnienia pomocy kwalifikującej się osobie w celu zakończenia jej życia”.  Osoba „kwalifikująca się” musi być nieuleczalnie chora, mieć co najmniej 18 lat, mieszkać w Irlandii i mieć „wyraźny i stanowczy zamiar zakończenia swego życia”, wyrażony w deklaracji.

Biskupi przedstawili obszerną krytykę projektu ustawy już w oświadczeniu z 12 lutego skierowanym do parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości. Zauważyli, że to co się w  niej proponuje może być właściwie określone jako „wspomagane samobójstwo”, ponieważ wiąże się z tym, że jedna osoba odbiera sobie życie, przy aktywnym udziale drugiej”. „Jesteśmy przekonani, że każde życie ma przyrodzoną wartość, która powinna być popierana przez społeczeństwo. Ta ustawa, jeśli zostanie uchwalona, byłaby smutnym odzwierciedleniem niechęci społeczeństwa do towarzyszenia osobom chorym terminalnie. Odzwierciedlałaby porażkę współczucia” – wskazali irlandzcy biskupi. Zaznaczyli, że będzie ona miała daleko idące konsekwencje dla całego społeczeństwa.

„Z chwilą przyjęcia zasady, że jedna osoba może aktywnie uczestniczyć w zakończeniu życia drugiej, nie ma już żadnych logicznych podstaw do odmawiania tej samej opcji każdej osobie, która czuje, że jej życie nie jest już warte przeżycia” – napisali. Wskazali, że w krajach, w których zalegalizowano eutanazję wobec osób w stanie terminalnym, bardzo szybko zostało ono rozszerzone na osoby, które nie są śmiertelnie chore.

Irlandzcy biskupi wyrazili ponadto niepokój faktem, pe chociaż projekt ustawy teoretycznie przewiduje klauzulę sumienia, to wymaga od pracowników służby zdrowia, aby kierowali swoich pacjentów do innych lekarzy, którzy będą realizowali ich życzenia.  „Oznacza to, że w ten czy inny sposób pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do zaangażowania się w coś, co ich zdaniem jest sprzeczne z moralnością i najlepszą praktyką medyczną. To, naszym zdaniem, jest nie do przyjęcia” – czytamy w oświadczeniu biskupów Irlandii.

Źródło: KAI
By | 2021-03-13T10:03:33+01:00 sobota, 13 marca 2021|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook