Jak duże rodziny radzą sobie w pandemii? – w sobotę prezentacja raportów ZDR „Trzy Plus”

by FUNDACJA JZN
Kto lepiej poradził sobie z pandemią? Specyficzne potrzeby dużych rodzin ujawnione w czasie przymusowej izolacji? Kto najefektywniej może pomóc rodzinom? Na te pytania padnie odpowiedź podczas prezentacji dwóch raportów Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” i towarzyszących jej paneli z udziałem ekspertów, które odbędą się w sobotę 9 października w Warszawie.

Prezentacja raportu i dyskusja nad nim rozpocznie się o godz. 10.00 w ramach Spotkania Oddziałów i Kół Związku Dużych Rodzin 3Plus w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów, przy ul. Smoluchowskiego 1 w Warszawie.

Dyskusje panelowe będą się toczyły wokół dwóch raportów przygotowanych przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Pierwszy dotyczy „Doświadczeń zebranych na podstawie działalności telefonicznej linii wsparcia prowadzonej przez ZDR 3Plus”, ze szczególnym uwzględnienie okresu pandemii.

Potwierdza on – w dużej mierze intuicyjne dotychczas – przypuszczenia, że rodziny wielodzietne w sytuacjach kryzysowych wykazują innego rodzaju potrzeby niż pozostała część społeczeństwa, a z drugiej strony są odporne na czynniki stresu, które bywają destrukcyjne dla innych. Wnioski z tych obserwacji będą starali się na bieżąco zinterpretować eksperci ZDR, choć z pewnością posłużą one jeszcze przez wiele lat jako materiał źródłowy do wielu badań.

Równie istotnym i ciekawym, jak zapowiada ZDR „Trzy Plus”, zdaje się być drugi raport traktujący o często nieuświadomionej i niewykorzystanej pierwszoplanowej roli samorządów w udzielaniu wsparcia w procesie rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodzin wielodzietnych.

W tym przypadku również potwierdziły się przypuszczenia, że samorząd jako najbliższy rodzinom organ administracyjny jest w stanie najlepiej i najtrafniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Temu zresztą służy rozwijana od lat ścisła współpraca ZDR „Trzy Plus” z samorządami. W raporcie przedstawiony jest bogaty zbiór dobrych praktyk zebrany przez ten czas, do wykorzystania w kolejnych gminach czy powiatach.

Po obu panelach dyskusyjnych, ok. godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa, a po niej możliwość przeprowadzenia indywidualnych wywiadów z ekspertami i autorami raportów.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 r. wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, samorządami i gminami.

W ramach swojej działalności ZDR prowadzi także m.in. linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC) www.elfac.org.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook