Janusz Wardak laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

by FUNDACJA JZN
Janusz Wardak, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej został tegorocznym laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Nagroda ta jest corocznie (od 1997 roku) przyznawana przez Kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu działalności Fundacji w 2021 r. tę inicjatywę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, w imieniu którego obecnie działa Kapituła Nagrody.

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przyznana została już po raz 25. Corocznie otrzymują ją osoby, które – dbając o formację własnej rodziny – podejmują działania na rzecz innych rodzin, inicjują i uczestniczą we wspieraniu rozwoju polskich rodzin. Tegoroczny Laureat przybył na uroczystość wraz z żoną, Anną i sześciorgiem (z dziesięciorga) dzieci.

Metropolita Krakowski Arcybiuskup Marek Jedraszewski zwracając się do Laureta, powiedział, nawiązując do wręczonej nagrody – Ikony Świętej Rodziny – Tajemnica Świętej Rodziny zawarta jest w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Ksiądz Arcybiskup podziękował małżeństwu Wardków: Pragnę wyrazić wdzięczność za to, co Państwo zrobili ze swoim powołaniem życiowym. Państwo pokazują, jak piękne jest życie, jak warto dla tego życia żyć i jak otwierać się na pełnię życia, która zawarta jest w Trójcy Przenajświętszej. Metropolita wspomniał także o pielgrzymce ikony Świętej Rodziny, która rozpocznie się 26 grudnia br. w sanktuarium św. Rodziny w Zakopanem. Ikona nawiedzi wszystkie dekanaty diecezji krakowskiej przypominając o świętości małżeństwa i rodziny. Jej peregrynacja związana jest z Rokiem Rodziny „Amoris laetitia” [radość miłości], ogłoszonym przez papieża Franciszka 19 marca 2021 roku.

Po Księdzu Arcybiskupie zabrał głos Laureat nagrody. „Kiedy bliżej poznawałam jego postać [Jerzego Ciesielskiego] z radością odkryłem, jak wiele nas łączy. Przede wszystkim łączyło nas pragnienie, by po wyjściu z duszpasterstwa akademickiego utrzymać intensywność życia duchowego w codziennym życiu. Dodał także – Ta nagroda jest dla mnie także dostrzeżeniem działalności grupy rodzin, do której zostaliśmy włączeni, a z łaską Bożą te różne inicjatywy dawały dobre owoce. Laureat wspomniał o niezwykłej umiejętności dobrego wykorzystania czasu przez Jerzego Ciesielskiego. „Zamiast martwić się, narzekać – on szukał rozwiązań, aby realizować misję daną mu przez Boga”. Janusz Wardak podziękował swojej żonie, Annie z którą realizują szereg działań na rzecz umocnienia rodzin: „Nie zrobiłbym tego wszystkiego bez Ani. (…) Chcemy, aby jak najwięcej rodzin podążało drogą świętości”.

Po Konferencji Prasowej w bazylice św. Floriana sprawowana była Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencjach tegorocznego Laureata Nagrody.

Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970) swoim życiem dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich. Z jego osobą wiążą się trzy charakterystyczne określenia: „ojciec rodziny, inżynier i naukowiec, chrześcijanin XX wieku”. Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997 r.) powiedział o nim: Posługę uczonego – posługę myślenia – uczynił drogą do świętości.

Janusz Wardak – ur. 1968 r., absolwent Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu. Doradca rodzinny. Przez kilka lat – wicedyrektor ds. wychowawczych szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Prowadzą z żoną „Akademię Wardaków” (www.wardakowie.pl) oraz wydawnictwo Wardakowie, a także warsztaty dla firm – Life&work: Naszą misją jest wspieranie menedżerów i pracowników firm w osiąganiu lepszej harmonii między życiem zawodowym i rodzinnym, a przez to zwiększanie ich efektywności i satysfakcji z pracy. Jesteśmy przekonani, że zamiast równowagi („work-life balance”) człowiek powinien szukać w życiu synergii, zmierzając do stanu, który można określić jako „jedność życia”. Szczęśliwy mąż od 26 lat, ojciec dziesięciorga dzieci w wieku od 5 do 25 lat. Razem z żoną, Anną, konsultor Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski.

You may also like

Facebook