Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Pierwszej Damy

by FUNDACJA JZN
Jubileusz 25-lecia działalności placówek PSONI Koło w Miechowie odbył się w piątek w lokalnym Centrum Kultury i Sportu. Podczas uroczystości Pierwsza Dama skierowała do pracowników stowarzyszenia słowa podziękowania za ciężką pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz za okazywane im emocjonalne i duchowe wsparcie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową działającą na rzecz wyrównywania szans swoich podopiecznych. Dba o przestrzeganie praw człowieka, zachęca osoby niepełnosprawne intelektualnie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i działa na rzecz ochrony ich zdrowia. Koło PSONI w Miechowie w województwie małopolskim, jak podkreślają założyciele, powstało jako wyraz determinacji rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

– Ćwierćwiecze to wiek dojrzały, skłaniający do sięgnięcia pamięcią wstecz i podsumowania dokonań – powiedziała Małżonka Prezydenta. Nawiązała do słów swojego przedmówcy, Przewodniczącego Zarządu PSONI Koło w Miechowie, Stanisława Ryłki, który podkreślał, że za każdym sukcesem stoi człowiek. – Za Państwa sukcesem stoją ludzie. Wspaniali ludzie – mówiła. – To rehabilitanci, terapeuci, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści prowadzący różnego rodzaju zajęcia, wolontariusze, wszyscy przyjaciele i sponsorzy – wymieniała Pierwsza Dama. – Jednym słowem, wszyscy, którzy przez lata dokładali starań, by wspierać podopiecznych, by aktywizować ich społecznie i zawodowo, by mobilizować i przygotowywać ich do jak najbardziej samodzielnego życia. Myślę, że bez tak głębokiego zaangażowania całej kadry nie byłoby tych wszystkich sukcesów i tak pozytywnych efektów – akcentowała Agata Kornhauser-Duda.

Koło PSONI w Miechowie to dwie placówki działające na rzecz dzieci oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Warsztat Terapii Zajęciowej. Dzięki OREW dzieci i nastolatkowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą podjąć naukę na wszystkich etapach edukacji. Ponadto placówka prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a prócz standardowej terapii proponuje m.in. alternatywną komunikację uczącą tolerancji na dźwięki, integrację sensoryczną, dogoterapię, zajęcia na basenie, czy terapię w grocie solnej.

– Trzeba powiedzieć, że stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji i nauki to nie wszystko. Jestem głęboko przekonana, że przez 25 lat podopieczni, ale także ich bliscy otrzymywali od Państwa coś dużo bardziej wartościowego i znacznie cenniejszego. Mianowicie emocjonalne i duchowe wsparcie, poczucie, że ze swoimi problemami nie zostają sami – mówiła Pierwsza Dama.

Ponieważ w pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie podopiecznych do możliwie niezależnego i aktywnego życia, placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, a do dyspozycji uczestników przeznaczono dziesięć pracowni. Osoby niepełnosprawne rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć krawieckich, ceramicznych i fotograficznych, podnoszą umiejętności społeczne, a także uczą się prowadzić gospodarstwo domowe.

– Za tę piękną postawę, za to, że tak wspaniale wspierają Państwo podopiecznych i ich bliskich, za to, że rozumieją Państwo indywidualne potrzeby swoich wychowanków i umieją odkrywać w każdym z nich jakiś talent oraz za dawanie im poczucia, że każdy może odnieść sukces, należą się Państwu wyrazy najwyższego uznania, głębokiego szacunku i wielkich podziękowań – powiedziała Małżonka Prezydenta.

Podczas uroczystości podopieczni obu ośrodków wystąpili z repertuarem scenicznym, a szczególnie zasłużeni członkowie PSONI otrzymali medale „Fideliter et Constanter”.

Źródło: prezydent.pl

You may also like

Facebook