Kanada opowiada się za macierzyństwem zastępczym

by

Stéphanie Vallée, Minister Sprawiedliwości kanadyjskiej prowincji Quebeck, planuje legalizację macierzyństwa zastępczego. „Myślę, że nadszedł czas na szczerą rozmowę na ten temat. Społeczeństwo się zmieniło. Macierzyństwo zastępcze wydaje się być pożądane przez niektóre pary. Jest ono bardziej powszechne niż na początku lat 80-tych czy 90-tych. Dlatego też musimy zająć się tym problemem” – stwierdziła w rozmowie z La Presse.

 

Vallée uważa, że ze względu na brak jasnych regulacji prawnych, pary zamieszkujące Quebeck  muszą obecnie zwracać się do matek zastępczych z krajów azjatyckich, z których ubogie kobiety oferują swoje łono. Ogólne wytyczne pozwalają jednak na „rozwój i modernizacje prawa rodzinnego w tym aspekcie”. Pani Minister stwierdza: „Tego rodzaju ustawa wymaga dużo pracy i refleksji, ponieważ związana jest z prawem międzynarodowym, prawem kanadyjskim, a także medycyną. Po to jesteśmy”.

 

Inicjatywa dynamicznego rozwoju kanadyjskiego prawa w tym zakresie ma być z jednej strony odpowiedzią na częściowe lub całkowite zaostrzenia prawa w Indiach, Tajlandii i Meksyku. Z drugiej zaś strony z powodu powszechnego systemu opieki zdrowotnej w kraju. Po drugiej stronie granicy, w Stanach Zjednoczonych, pobierane są ubezpieczenia zdrowotne dla matek zastępczych, co generuje znaczne koszty.

 

Macierzyństwo zastępcze w Kanadzie jest nielegalne, a zapłata za poniesione koszty niedopuszczalna.  Za matkę prawną uważa się matkę biologiczną, chyba że zrzeka się ona swoich praw.

 

Źródło: www.bioedge.org

You may also like

Facebook