„Kandydat pro-life” – kwestionariusz dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego od Fundacji JEDEN Z NAS

/„Kandydat pro-life” – kwestionariusz dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego od Fundacji JEDEN Z NAS

„Kandydat pro-life” – kwestionariusz dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego od Fundacji JEDEN Z NAS

Fundacja JEDEN Z NAS zwróciła się do kandydatów do Parlamentu Europejskiego wszystkich komitetów wyborczych z listą pytań dotyczących kluczowych zagadnień składających się na postawę określaną mianem pro-life.

„Kampania wyborcza to szczególny czas w relacji polityków z wyborcami. To w szczególności czas składania obietnic i zobowiązań przez poszczególnych kandydatów, dlatego wzorem lat ubiegłych pytamy każdego z kandydatów o konkretne odniesienie się do wartości, za którymi aktywnie opowiedziała się przed kilkoma laty rekordowa liczba niemal 2 milionów obywateli Unii Europejskiej” – mówi Michał Baran, p.o. Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji ONE OF US.

Inicjatywa „Jeden z nas” to pierwsza w historii ogólnoeuropejska kampania na rzecz ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przed kilkoma laty ​niemal 2.000.000 obywateli Unii Europejskiej złożyło swój podpis pod postulatem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”.​ Owo poparcie, ​największe spośród wszystkich innych inicjatyw w historii,​ dotyczyło zatrzymania finansowania ze środków unijnych przedsięwzięć związanych z zamachem na ludzkie życie. „To jednak tylko jedno z wielu zagadnień wymagających szczególnej troski obywateli i polityków europejskich. Stąd tak ważne jest, by poszczególni kandydaci do Parlamentu Europejskiego odnieśli się do ​kluczowych zagadnień składających się na postawę określaną mianem pro-life” – przekonuje Fundacja JEDEN Z NAS.

Kwestionariusz „Kandydat pro-life” zawiera 12 pytań podzielonych na trzy części: „bioetyka i godność osoby”, „wolność i prawa człowieka”, „polityka i społeczeństwo”. „Kwestionariusz został ściśle dopasowany do kompetencji i realnych działań Parlamentu Europejskiego,​ który nie ma uprawnień do ingerowania w prawo i politykę poszczególnych państw dotyczącą obszarów zdrowia bądź edukacji, a jednak nie pozostaje wobec tych spraw obojętny zarządzając olbrzymimi funduszami oraz przyjmując rezolucje będące narzędziem presji politycznej” – komentuje Michał Baran.

Kandydaci na europarlamentarzystów pytani są m.in. o ich postawę wobec takich kwestii jak: 

  • finansowanie z budżetu UE programów i instytucji zapewniających bądź rozszerzających dostęp do aborcji,
  • eksperymenty na komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego (hESC),
  • wywieranie presji przez instytucje UE na upowszechnianie dostępu do aborcji (w tym jej finansowanie ze środków publicznych),
  • legalizacja eutanazji (jako czynu lub zaniechania) oraz upowszechnienie jej dostępności,
  • upowszechnianie dostępu do środków wczesnoporonnych oraz antykoncepcji hormonalnej (mającej również działanie wczesnoporonne) i jej finansowanie ze środków publicznych, zwłaszcza wobec osób niepełnoletnich,
  • rozwiązania w jakikolwiek sposób sprzyjające uprzedmiotowieniu ciąży i macierzyństwa (surogatki, handel ludzkimi płodami, in vitro,
  • prawa rodziców do decydowania o treściach, jakich nauczane są ich dzieci, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych i dotyczących etyki seksualnej,
  • rozwiązania mogące skutkować ograniczeniem autonomii rodziny względem instytucji publicznych,
  • wolność sumienia obywateli odmawiających sprzedaży bądź świadczenia usług godzących w prawo do ludzkiego życia (aborcja, eutanazja, antykoncepcja, in vitro),
  • wolność słowa, szczególnie w zakresie głoszenia przekonań moralnych i religijnych.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego pytani są także o to, czy aktywnie włączą się w pracę międzypartyjnego zespołu ds. rodziny, praw dziecka oraz bioetyki lub podobnego organu broniącego życia, małżeństwa i rodziny oraz czy deklarują gotowość wspierania instytucji obywatelskich angażujących się na forum Parlamentu i innych instytucji UE w obronę życia i rodziny, w tym organizacji „Jeden z nas”.

Na każde z pytań politycy mogą odpowiedzieć „tak”, „nie”, „nie wiem”. Na stronie wybory.jedenznas.pl publikowane są wyniki kandydatów, którzy zdecydowali się ujawnić wobec obywateli swoje standardy etyczne, dokonując konkretnych deklaracji w kwestiach kluczowych dla obrony życia ludzkiego, a precyzyjnie dostosowanych do kompetencji Europarlamentu. „Wciąż zachęcamy kandydatów do nadsyłania wypełnionych kwestionariuszy, bowiem osób, które wstrzymują się przed ujawnieniem swoich poglądów w kluczowych dla europejczyków kwestiach etycznych, nie możemy jako obywatele obdarzyć naszym zaufaniem” – mówi Michał Baran.

Fundacja JEDEN Z NAS rozesłała kwestionariusz do kandydatów na europosłów za pośrednictwem komitetów wyborczych, ale zachęca także, żeby to sami wyborcy w swoich okręgach docierali do polityków i pytali o zobowiązania zawarte w kwestionariuszu.

Fundacja JEDEN Z NAS od lat pracuje w Parlamencie Europejskim i dzisiaj pozostaje właściwie jedyną polską organizacją pro-life aktywnie obecną w Brukseli w wielkiej Federacji ONE OF US blisko 50 organizacji pro-life z 20 krajów Europy.

By | 2019-05-08T14:01:10+02:00 środa, 08 maja 2019|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook