Kim jest JEDEN Z NAS?

by

Kim jest Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US? Czym się zajmuje? Możemy dowiedzieć się tego z 10 zasad „Jednego z nas”, które zostały zredagowane podczas odbywającego się w Paryżu 12 marca Forum ONE OF US.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

1. Federacją stworzoną do prowadzenia debaty kulturowej skoncentrowanej na rozumieniu istoty ludzkiej. W najbliższej dekadzie debata kulturowa dotyczyć będzie kluczowych pytań o korzenie naszych wartości, przekonań, instytucji publicznych, a w szczególności ludzkiej istoty. W centrum tej debaty będzie nasza wizja osoby od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

2. Kompetentną i dynamicznie działającą Federacją złożoną z instytucji narodowych. Federacja jest owocem lokalnych narodowych ruchów działających na rzecz obrony życia. U podstaw naszej wiarygodności i siły leży współpraca 39 narodowych i społecznych organizacji mieszczących się głównie w krajach europejskich. Nie jesteśmy organizacją lobbingową, nie działamy wyłącznie w przestrzeni wirtualnej…

 

JEDEN Z NAS jest…

 

3. Federacją o europejskim i międzynarodowym zasięgu. Nie możemy oraz nie chcemy ograniczać się w działaniu tylko do jednego miasta, regionu czy kraju. Główne zjawiska, którym się przeciwstawiamy, a zatem: brak ostatecznego sensu, utrata społecznego zaangażowania, indywidualny subiektywizm, moralny relatywizm mają zasięg nie tylko europejski lecz globalny. Unia Europejska powinna odzwierciedlać wartości oparte na kulturze judeo-chrześcijanskiej.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

4. Federacją stojącą w pierwszej linii tej kulturowej debaty. Obecnie dominujący trend stanowi źródło lęku wśród rodzin europejskich, które próbują bronić swoich przekonań w przestrzeni publicznej. Kryzys wartości zawsze prowadzi do kryzysu cywilizacji. Unia Europejska musi umieć bronić swoich wartości, aby stawić czoła przyszłym zagrożeniom i wyzwaniom przed jakimi stanie nasza cywilizacja. Jej podstawą powinien być szacunek osoby ludzkiej. Dialog europejski i transatlantycki na temat naszych wartości powinien być odzwierciedlony w narzędziach decyzyjnych broniących naszej cywilizacji. Stawiamy się na pierwszej linii tej debaty mając świadomość potrzeby częstego przeciwstawiania się głównym nurtom opinii, co często prowadzi do postrzegania nas jako „fundamentalistów” broniących naszych najgłębszych przekonań. Chcemy być na linii frontu jako opozycja do postawy rezygnacji.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

5. Federacją wspierającą kulturę życia. Życie oraz prawo do życia jest w centrum naszej działalności. Rozpoczynamy ją od ochrony człowieka będącego w stadium zarodka, który jest „Jednym z Nas”. Naszym celem jest nie tylko zapobieganie kryzysowi wartości, ale także skuteczne promowanie takich wartości jak życie, rodzina, macierzyństwo, małżeństwo, będące przejawem kultury życia. Pomimo działań mających na celu ukrywanie faktów świadczących o braku poszanowania uniwersalnych wartości, miliony pozytywnych świadectw w obronie życia pośród europejskich rodzin wzmacniają nas w przekonaniu o słuszności naszej misji.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

6. Federacją, która wzmacnia i jednoczy wszystkie europejskie głosy broniące życia i ludzkiej godności. Jedność jest zawsze wyrazem moralnej siły. Podziały, rozłamy czy brak jedności powodują osłabienie wiarygodności naszych zasad i przekonań. Chcemy jednoczyć, leczyć rany i przeciwdziałać podziałom. Poprzez obronę uniwersalnych wartości naszej cywilizacji chcemy stanowić przykład jedności i spójności działań. Nasza wiarygodność zależy właśnie od tego. Musimy więc cały czas wzmacniać postawę jedności. Na poziomie lokalnym i europejskim kultura życia musi nas łączyć, a nie dzielić, dzięki czemu zjednamy większą ilość ludzi, nawet tych, którzy nie podzielają wszystkich naszych przekonań.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

7. Federacją świadomą tego, że w sprawach wyzwań kulturowych nie ma rozwiązań „na skróty”, i że wymagają one indywidualnych zmian światopoglądu ludzi. Zajmiemy się kryzysem wartości poprzez zmianę osobistego podejścia ludzi do kwestii prawa do życia. Życie nie jest jedynie jakimś darem, życie nie jest tylko jakimś prawem. To najcenniejszy dar, to prawo, które musimy szanować, wartość, której musimy bronić z większym entuzjazmem i z większą odwagą. Jeśli miliony ludzi to zrozumieją zauważymy wyraźną zmianę w promowaniu kultury życia.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

8. Federacją wprowadzającą „nową falę” opinii w Europie. Wiemy, że przez ostatnie dekady nasze wartości były niszczone. Jesteśmy również świadomi obecności wyraźnie odmiennych prądów opinii publicznej w sprawach wartości w Europie, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Nie chcemy zamykać naszej działalności ograniczając się to jednej opcji politycznej. Chcemy walczyć z kryzysem poprzez dotarcie do jego źródeł, co możliwe będzie jedynie poprzez mobilizację wszystkich obywateli.

 

JEDEN Z NAS jest…

 

9. Federacją przekonaną, że zmiana zaczyna się od każdego z nas. Matka Terasa z Kalkuty zapytana o to gdzie zaczyna się każda zmiana odpowiedziała, że „od Ciebie i ode mnie”. Osobista zmiana doprowadzi do milionów zmian w osobistym stosunku do spraw obrony wartości. Odnowa zaczyna się od każdego z nas.

 

 

JEDEN Z NAS jest…

 

10. Nasza Federacja zachęca instytucje Unii Europejskiej do aktywnego uczestnictwa w debacie kulturowej, wynikiem której ma być wzmocnienie naszej własnej tożsamości i obecności w świecie. Zaniedbanie tych działań oznacza negację naszych korzeni, co w konsekwencji prowadzi do sukcesywnego osłabienia Europy i Unii Europejskiej. UE musi wyraźnie bronić swoich wartości i sprzeciwiać się zagrażającym jej destruktywnym prądom.

 

 

 

 

 

You may also like

Facebook