Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji zarejestrowany, Ordo Iuris prostuje fałszywe informacje

by

W dniu 06.04.2016 r. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji”. W najbliższych dniach rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna oraz zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia.

 

Obywatelski projekt wprowadza pełną prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych, usuwając z systemu polskiego prawa sprzeczne z konstytucyjną tzw. wyjątki aborcyjne, prowadzące do dyskryminacyjnego uchylania ochrony życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, z uwagi na niepełnosprawność lub okoliczności poczęcia.

 

Projekt nakłada na organy państwa i samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia pomocy, wsparcia materialnego i opieki dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne lub dzieci poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, pozbawione obecną ustawą ochrony życia w prenatalnym okresie ich rozwoju.

 

Wokół projektu narosło wiele pytań oraz stawia się mu fałszywe zarzuty – wyjaśnia je i prostuje Ordo Iuris w osobnym artykule, w którym wskazuje: „Zarówno swymi tytułami jak i treścią teksty te sugerują, że projekt przewiduje karę więzienia dla kobiety, która nieumyślnie doprowadziła do poronienia swego dziecka. Podaje się również, że projekt ustawy zakłada obowiązek poświęcenia się matki, gdy ciąża zagraża jej życiu. Takie sugestie są niezgodne z prawdą” (www.ordoiuris.pl)

 

Po pierwsze, zgodnie z projektem, kobieta nigdy nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne doprowadzenia do śmierci dziecka. Oznacza to, że projekt nic nie zmienia w sytuacji matek, które poroniły.

 

Po drugie, z treści projektu i jego uzasadnienia jasno wynika również, że projekt zezwala na prowadzenie przez lekarzy działań leczniczych koniecznych dla ratowania życia matki, licząc się ze skutkiem śmiertelnym tych działań dla dziecka (np. w przypadku ciąży pozamacicznej). Gdy rozwój wypadków nieuchronnie prowadzi do śmierci matki lub dziecka, do matki musi należeć wybór pomiędzy ocaleniem jej życia lub życia dziecka.

 

Nieprawdziwe są również doniesienia, jakoby obywatelski projekt ustawy odmawiał rodzicom prawa do wykonania badań prenatalnych. Uzasadnienie projektu potwierdza, że „dostęp do badań prenatalnych gwarantowany jest ustawodawstwem regulującym dostęp do świadczeń medycznych”.

 

Źródło: www.ordoiuris.pl

You may also like

Facebook