16. Konferencja „Niepełnosprawna starość – współczesne konteksty geragogiki specjalnej” (Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.)

//16. Konferencja „Niepełnosprawna starość – współczesne konteksty geragogiki specjalnej” (Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.)
Facebook