Konferencja:  “Psychologiczne konsekwencje przerwania ciąży – terapia i profilaktyka”

by FUNDACJA JZN
W sobotę 20 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja “Psychologiczne konsekwencje przerwania ciąży – terapia i profilaktyka”. Zaprezentowane zostaną program pomocy dla osób borykających się z konsekwencjami przerwania ciąży pn. „Powrót i odnowa” oraz lekcja profilaktyczna dla młodych pn. „Próba wysiłkowa” . Mówcami będą liderki i liderzy kursu „Powrót i odnowa” z Polski i z Wielkiej Brytanii (poprzez połączenie wideo).

Na konferencję zapraszamy:

1) nauczycieli, katechetów, wychowawców, psychologów, terapeutów, doradców życia rodzinnego, liderów i członków ruchów, stowarzyszeń i organizacji społecznych/kościelnych zainteresowanych formami pomocy dla osób borykających się z konsekwencjami przerwania ciąży.

2) wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem porozumienia w rozłamie, jaki zdaje się ostatnio pogłębiać w naszym społeczeństwie.

Wierzymy, że możliwe jest zajęcie takiej postawy wobec problemu, w której, na gruncie wrażliwości oraz autentycznej, niepowierzchownej troski o drugiego człowieka, spotkać się będą mogli dotychczasowi ideologiczni przeciwnicy tego, jakże dzielącego społeczeństwo sporu. Za cel sobie stawiamy złagodzenie tego sporu w naszym społeczeństwie – na tyle na ile to możliwe.

Jednym z kroków w tym kierunku jest proponowana przez nas lekcja profilaktyczna pn. „Próba wysiłkowa”. Materiał tej 45 minutowej sesji napisany został z neutralnego światopoglądowo punktu widzenia. Nie ma w nim odwołań do autorytetów – religijnych ani świeckich. Nie ma argumentów natury filozoficznej (odwołań do „praw naturalnych”, etc). Jest natomiast koncentracja na wolności wyboru – tego autentycznego wyboru, wyboru dokonywanego na podstawie pełnej i niepowierzchownej informacji.

Materiały do tej lekcji w formie broszury i plików wideo będą dostępne nieodpłatnie.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Wymagana jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy:  https://powrotiodnowa.org/2021/10/30/psychologiczne-konsekwencje-przerwania-ciazy-terapia-i-profilaktyka/

Uwaga: Konferencja nie jest dla osób, które same mają nieprzepracowaną traumę w tej dziedzinie życia. Takim osobom proponujemy wzięcie udziału w jednym z kursów „Powrót i odnowa”. Lista kontaktów do poszczególnych kursów dostępna jest na: www.powrotiodnowa.org.

You may also like

Facebook