Konferencja „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”

/Konferencja „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”

Konferencja „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”

Z okazji Narodowego Dnia Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wraz z Akcją Katolicką Archidiecezji Krakowskiej, pod honorowym patronatem Wojewody Krakowskiego Józefa Pilcha, zorganizowały w Krakowie 24 marca konferencję pt: „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”.

 

Uczestnicy Konferencji zgromadzili się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, by wysłuchać przygotowanych wykładów, a także dać świadectwo, że ochrona życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością nadrzędną.

 

W konferencji udział wziął Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, który wygłosili referat pt: „Poprawa jakości opieki medycznej w kontekście wejścia w życie ustawy «Za życiem»„. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie w styczniu 2017 roku. Rodzinom którym urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Jak zapewniał Wojciech Zawalski opieka nad kobietą i dzieckiem jest całkowicie skoordynowana. Ułatwiony jest dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w prelekcji: „Działania na rzecz rodziny w Małopolsce” zwrócił uwagę, że głównym celem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

 

W konferencji udział wzięła lek. med. Maria Szczawińska, specjalista ginekolog-położnik. Podkreśliła, że dziecko rosnące w łonie matki wymaga ogromnej troski, ofiarności i czułości. Ta faza życia ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dziecko w łonie matki żywo oddziaływuje na kontakt z obojgiem rodziców, a pośredni kontakt z ojcem ma od początku bardzo duże znaczenie.

 

O rewolucji seksualnej i wychowaniu prorodzinnym w polskiej szkole mówiła Teresa Król, redaktor miesięcznika „Wychowawca”. W swojej prelekcji przedstawiła analizę, z której wynikało, że realizacja edukacji seksualnej typu B nie eliminuje nieplanowanych ciąż i aborcji. Również nie zabezpiecza w sposób skuteczny problemu chorób przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS. Zdecydowanie lepsze wyniki przynosi w tym zakresie edukacja seksualna typu A, czyli polski program Wychowania Do Życia w Rodzinie (WDŻ).

 

Na zakończenie konferencji wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w krótkim muzycznym przedstawieniu.

 

Źródło: www.pro-life.pl

By | 2017-03-27T11:43:05+02:00 poniedziałek, 27 marca 2017|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail