Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa” (Poznań, 2 grudnia 2017 r.)

/Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa” (Poznań, 2 grudnia 2017 r.)

Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa” (Poznań, 2 grudnia 2017 r.)

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje w dniu 2 grudnia 2017 roku Jubileuszową Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową pt. „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna”.

 

Konferencja przeznaczona dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapraszają również do udziału rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania prezentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach oraz wymiany doświadczeń w kuluarach.

 

„Spojrzymy na świat osób z zespołem Downa i ich opiekunów z punktu widzenia psychologii klinicznej oraz perspektywy artystycznej. Omówimy aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne i biochemiczne trisomii 21 stanowiące cel aktualnie proponowanej interwencji farmakologicznej. Zaproponujemy laboratoryjne monitorowanie wsparcia farmakologicznego. Przedstawimy przykłady efektów wprowadzanej wielorakiej interwencji w zespole Downa” – piszą organizatorzy.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniew Krasiński.

 

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: www.trisomia21.bok-ump.pl

By | 2017-11-03T15:07:46+01:00 piątek, 03 listopada 2017|Bioetyka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook