Kościół na Białorusi proponuje wpisanie do konstytucji obrony życia i rodziny

by FUNDACJA JZN
Z propozycją wpisania do konstytucji zmian dotyczących ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także tradycyjnych wartości rodzinnych, wystąpiła do obradującego w Mińsku Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego Rada Ekspertów ds. Życia i Rodziny archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

W skład tego gremium wchodzi między innymi emerytowany metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, a także ks. prałat Andrzej Steckiewicz.

Rada proponuje uzupełnienie trzech artykułów Ustawy Zasadniczej Republiki Białorusi:

  • W artykule 8 Konstytucji: „w sprawach dotyczących wartości rodzinnych i polityki rodzinnej priorytetem są interesy narodowe i ustawodawstwo”
  • W artykule 24 Konstytucji: „Każdy ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”
  • Oraz w artykule 32 Konstytucji: „Tradycyjne wartości rodzinne są priorytetem porządku publicznego. Małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety. Rodzice mają wyłączne prawo do wychowywania swoich dzieci, tak jak uznają to za konieczne, zgodnie ze swoimi przekonaniami, chyba że jest to niezgodne z prawem”.

Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe rozpoczęło się dzisiaj i potrwa do jutra. Bierze w nim udział 2700 osób, które mają reprezentować wszystkie sfery białoruskiego społeczeństwa. Według mediów i oponentów Alaksandra Łukaszenki, do udziału w nim zostali dopuszczeni tylko jego zwolennicy.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook