Kraków: Hospicjum św. Łazarza świętuje 40-lecie istnienia

by FUNDACJA JZN
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” obchodzi jubileusz 40-lecia realizacji opieki hospicyjnej, a zarazem powstania tej opieki w Polsce. Centralne uroczystości odbędą się 17 i 19 grudnia w Krakowie.

Jubileusz 40-lecia połączony jest z obchodami 25-lecia poświęcenia domu hospicyjnego przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie, wybudowanego głównie ze środków ofiarowywanych przez członków i przyjaciół Towarzystwa. Dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy wielu ludzi dobrej woli stworzono dom, w którym niesienie bezpłatnej, profesjonalnej, medycznej opieki hospicyjnej ma głęboko humanitarny wymiar.

Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum odbyło się w Instytucie Onkologii 2 marca 1981 r., a rejestracja nastąpiła 29 września 1981 roku. Dom hospicyjny przy ul. Fatimskiej 17 został wybudowany w latach 1990-1996. Poświęcił go kard. Franciszek Macharski, patron i przyjaciel tego dzieła.

Jak podkreśla prezes krakowskiego hospicjum Jolanta Stokłosa, jubileuszowe obchody są okazją do podziękowania przyjaciołom placówki za wspólny trud i trwanie w wypełnianiu idei hospicyjnej. – Tylko mając tak wspaniałych członków i przyjaciół byliśmy i jesteśmy zdolni nieść opiekę hospicyjną. Pragniemy również powrócić do źródeł i ponownie przekazać filozofię hospicjum, zapisaną przez założycieli Towarzystwa, do realizacji na następne czterdzieści lat – mówi.

Jak przypomina J. Stokłosa, hospicjum to przede wszystkim ruch społeczny, będący nośnikiem określonych wartości, mówiący, że życie człowieka ma wartość bez względu na jego kondycję fizyczną, psychiczną, a nawet moralną, gdyż do końca jest on osobą i także w ostatnim okresie choroby winien być traktowany jak osoba. – Hospicjum nie jest instytucją, choć pracuje w oparciu o pewne zorganizowane struktury (hospicjum stacjonarne, poradnia, zespoły opieki domowej). Hospicjum jest typem kompleksowej opieki, dostosowanej do wielorakich potrzeb ludzi chorych, będących u kresu życia, obejmującej także rodzinę chorego. Ale hospicjum jest także misją, zadaną nam, członkom społeczeństwa, którą mamy szerzyć i wspierać – dodaje.

– Jubileusz realizacji opieki hospicyjnej jest też dla nas, ludzi hospicjum, wyzwaniem. Czas pandemii nie jest łaskawy dla hospicjów pozarządowych. Zwiększające się koszty opieki i niezmieniona od 2017 roku cena refundacji opieki powodują, że zwłaszcza hospicja stacjonarne borykają się ze zdobywaniem funduszy poprzez prowadzone zbiórki publiczne – zaznacza.

Obchody rozpoczną się 17 grudnia Mszą św., którą w kościele Arka Pana odprawi abp Marek Jędraszewski. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie jubileuszowe oraz spotkania kapelanów hospicyjnych, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, a także prezesów pozarządowych stowarzyszeń hospicyjnych

W niedzielę 19 grudnia Mszę św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odprawi kard. Stanisław Dziwisz. Po nabożeństwie odbędzie się opłatek hospicyjny.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook