Kraków: trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia z Bioetyki

by FUNDACJA JZN
Do 30 września 2021 roku trwają zapisy na Podyplomowe Studia z Bioetyki organizowane przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na Podyplomowe Studia z Bioetyki. Studia trwają dwa semestry. Wśród poruszanych w trakcie studiów tematów znajdują się m.in. bioetyka początku życia (status ludzkiego embrionu, eksperymenty na embrionach, sztuczne zapłodnienie), genetyka, bioetyka trwania życia (relacja lekarz-pacjent, niepełnosprawność, transplantacje, AIDS), elementy seksuologii, psychologia uzależnień, bioetyka społeczna i ekologiczna, bioetyka końca życia (eutanazja, stany terminalne, intensywna terapia), elementy prawa medycznego, konwersatorium z dokumentów bioetycznych, a także dydaktyka bioetyki.

Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów oraz zapisów można znaleźć na stronie: Podyplomowe Studia z Bioetyki – IRK (upjp2.edu.pl) oraz Podyplomowe Studia z Bioetyki / Studia Podyplomowe (upjp2.edu.pl) 

You may also like

Facebook