Kryzys demograficzny zmusza rząd do promowania rodzin wielodzietnych

by FUNDACJA JZN
Chińskie państwowe media informują, że władze złagodzą „politykę dwojga dzieci” i udzielą „szerokiego wsparcia”, by zachęcić mieszkańców do zakładania dużych rodzin. Liczą, że tak uda się złagodzić poważne problemy związane ze spadkiem siły roboczej i starzeniem się społeczeństwa.

Jak podaje portal Human Life International od 1978 roku komunistyczne władze Chin prowadziły rygorystyczną politykę jednego dziecka w rodzinie. Kontrola urodzeń była niezwykle brutalna. Na urodzenie jednego dziecka małżonkowie musieli dostać specjalne pozwolenie. Wszystkie pozostałe dzieci były przymusowo zabijane w łonach matek. Brygady kontroli planowania rodziny łapały kobiety w „nielegalnej” ciąży na ulicach, w pracy, a nawet w ich domach, zaciągały do specjalnych gabinetów, gdzie pomimo protestów matki dokonywano często bardzo późnych aborcji.

Obecnie zapaść demograficzna staje się powoli w tym kraju faktem.

W 2019 roku w Chinach urodziło się 14,65 mln dzieci, co przekłada się na współczynnik urodzeń na poziomie 10,5 na 1000 mieszkańców – najniższy od 1952 roku. Pod koniec zeszłego roku w kraju mieszkało 254 mln osób w wieku co najmniej 60 lat i stanowiły one 18,1% wszystkich mieszkańców. Według prognoz demograficznych liczba takich osób wzrośnie do 300 mln przed 2025 rokiem i do 400 mln przed rokiem 2035, zwiększając obciążenie krajowej służby zdrowia i systemu opieki społecznej. Do 2050 roku liczba Chińczyków w wieku produkcyjnym może się natomiast obniżyć o 200 milionów – podaje serwis pro-life HLI.

W społeczeństwie brakuje 71 milionów kobiet, które zabito w wieku prenatalnym. Obecnie mężczyźni nie są w stanie znaleźć sobie żon. Pojawiły się nawet poważne propozycje, aby wprowadzić bigamię, w wyniku której jedna kobieta mogłaby mieć dwóch lub trzech mężów.

Problemem są również utrwalone wzorce: powszechnie akceptowane aborcje, hedonizm, brak więzi rodzinnych.

Pojawiają się informację, że Chiny mają wprowadzić program wspierający dzietność, uwzględniony w pięcioletnim planie rozwoju gospodarczego na lata 2021-2025.  W ciągu najbliższych pięciu lat spodziewane jest dalsze rozluźnienie kontroli urodzeń oraz „szerokie wsparcie społeczne i ekonomiczne”.

Wiceprzewodniczący Chińskiej Agencji Populacji Yuan Xin stwierdził: – Powszechna polityka drugiego dziecka nie oznacza pod żadnym względem końca optymalizacji polityki planowania rodziny. Kolejne inkluzywne środki demograficzne zostaną wprowadzone, aby poprawić dzietność, jakość siły roboczej i strukturę populacji.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook