Ks. prof. Grzegorz Hołub kierownikiem Poradni Bioetycznej w Krakowie

by FUNDACJA JZN
Ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub został kierownikiem Poradni Bioetycznej w Krakowie. Urodzony w 1969 roku kapłan specjalizuje się w bioetyce, filozofii człowieka i filozofii Karola Wojtyły.

Poradnia Bioetyczna w Krakowie została powołana w 2016 r. przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Fundację JEDEN Z NAS. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie świadczona jest pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem życia. Jej kierownikiem został ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub.

Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki na UPJPII w Krakowie zwraca uwagę, że bioetyka współczesna wydaje się być dziedziną wiedzy dla fachowców i profesjonalistów z zakresu nauk biomedycznych. Jednak problemy, które pojawiają się w jej ramach dotyczą ludzkiego życia jako takiego i w pewnym okresie życia mogą odnosić się do każdego człowieka. – Każdy bowiem może stanąć przed dylematem związanym z tym, czy ingerować i jak ingerować w życie i zdrowie. Chodzi zasadniczo o dylematy etyczne, które coraz bardziej nawarstwiają się w związku z coraz to nowymi możliwościami terapeutycznymi czy technologicznymi – mówi ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub i zaznacza, że krakowska Poradnia Bioetyczna w swoim działaniu kieruje się myśleniem chrześcijańskim i personalistycznym, które podkreśla świętość ludzkiego życia i konieczność jego ochrony w każdej sytuacji egzystencjalnej.

Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji JEDEN Z NAS, która współtworzy Poradnię Bioetyczną z radością wita ks. prof. Grzegorza Hołuba jako nowego kierownika. Fundacja od ponad 6 lat współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, zapewniając poradni zaplecze finansowe i logistyczne. – W tym roku pewną nowością będzie włączenie Rady Naukowej Akademii Bioetyki (https://akademiabioetyki.pl/rada-naukowa/) w merytoryczną pracę Poradni i przygotowywanie porad bioetycznych, a więc jeszcze większe zaangażowanie dzieła Fundacji w Poradnię Bioetyczną – podkreśla Jakub Bałtroszewicz i wyraża nadzieję, że po tegorocznej przerwie, wraz z nowym kierownikiem poradni, wznowiony zostanie Konkurs Bioetyczny, którego odbyły się już trzy edycje.

Ks. Grzegorz Hołub jest kapłanem archidiecezji krakowskiej. Ukończył studia teologiczne i filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Doktorat obronił w roku 2004 („Koncepcja bioetyki Hugo Tristrama Engelhardta”), następnie został zatrudniony na Wydziale Filozoficznym PAT, jak również w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki. W roku 2011 obronił habilitację na podstawie uzyskanych osiągnięć naukowych i książki „Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych”. W roku 2015 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2021 zdobył tytuł profesora nauk humanistycznych z zakresu filozofii. Od 2020 jest dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki, kieruje katedrą Karola Wojtyły na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i jest odpowiedzialny z krytyczną edycję pism Karola Wojtyły (pisma filozoficzne). W latach 2012-2022 był również redaktorem naczelnym czasopisma filozoficznego „Logos i Ethos”. 

Ks. prof. Grzegorz Hołub zajmuje się metodologią bioetyki i bioetyką szczegółową. Szczególnie interesuje go problem zależności dylematów bioetycznych od rozumienia człowieka i osoby ludzkiej. W ramach antropologii bioetyki zajmuje się również toczącą się debata dotyczącą ulepszania człowieka: co to znaczy ulepszać człowieka, jakie są granice tych działań, jakie jest tło filozoficzne tej debaty. Ważną częścią jego zainteresowań naukowych jest filozofia personalistyczna Karola Wojtyły, a szczególnie jego koncepcja osoby ludzkiej.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek z zakresu bioetyki i filozofii człowieka.

Ks. prof. Grzegorz Hołub na stanowisku kierownika Poradni Bioetycznej zastąpił ks. prof. Andrzeja Muszalę.

Krakowska Poradnia Bioetyczna to pierwsze tego typu w Polsce miejsce, w którym każdy zainteresowany może uzyskać informację lub poradę na tematy związane z bioetyką oraz otrzymać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem życia. Wykwalifikowany zespół bioetyków, wśród których znajdują się m.in. lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie udziela informacji w oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

Poradnia pomaga głównie w zakresie ochrony życia ludzkiego na każdym etapie – od poczęcia do naturalnej śmierci, niepłodności (in vitro, naprotechnologia i adopcja), diagnostyki prenatalnej, aborcji, ciąży pozamacicznej, transplantacji, etyki lekarskiej, a także opieki nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja). W ramach działania Poradni można również uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Ze szczegółową ofertą Poradni można zapoznać się na stronie www.poradniabioetyczna.pl.

You may also like

Facebook