Lekarze wyznaczani będą do wykonywania funkcji sędziego i kata

/Lekarze wyznaczani będą do wykonywania funkcji sędziego i kata

Lekarze wyznaczani będą do wykonywania funkcji sędziego i kata

Zabijanie dzieci przed urodzeniem prowadzi do cierpień matek, które towarzyszą bezpośrednim i odległym powikłaniom aborcji, do pogorszenia zdrowia kobiet, zarówno somatycznego jak i psychicznego – członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w liście otwartym do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zaapelowali o dostrzeżenie cierpienia wszystkich uwikłanych w zło aborcji.

Kilka dni temu Towarzystwo Ginekologów i Położników wyraziło swoją dezaprobatę dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej i tym samy podważyło prawo do ochrony życia.

Lekarze zrzeszeni w SLP przyznają co prawda rację Towarzystwu Ginekologów i Położników w twierdzeniu, że w obszarze wiedzy medycznej oraz diagnostyki i terapii dotyczących dziecka w prenatalnej fazie rozwoju dokonał się ogromny postęp. Jednak dziś w części przypadków już widać, że ta sama diagnostyka, która służy do ratowania, jest stosowana jako narzędzie prenatalnej selekcji, ma uzasadniać odebranie życia dziecku.

W Stanowisku [PTGiP] stwierdza się, że konsensus prawny umożliwiał do tej pory każdej kobiecie podjęcie odpowiedniej, najwłaściwszej dla niej decyzji. Jednak należy wziąć pod uwagę, że dziecko, jego przyrodzone prawo do życia, do godności, nie mogą być pomijane. Lekarze, zamiast być w tych przypadkach adwokatami życia i zdrowia zarówno matki jak i dziecka, zamiast realizować swoje powołanie służenia tym wartościom, są wyznaczani do wykonywania funkcji sędziego i kata, do których nie są upoważnieni” – piszą w liście otwartym katoliccy lekarze.

Członkowie stowarzyszenia lekarzy zauważają, że całkowicie we wszystkich debatach zostaje pominięte cierpienie dzieci, które umierają podczas aborcji eugenicznej i po niej, bowiem jeżeli rodzą się w jej wyniku żywe, umierają nie otrzymując pomocy neonatologicznej.

Dalej podkreślają: “Zabijanie dzieci przed urodzeniem prowadzi do cierpień matek, które towarzyszą bezpośrednim i odległym powikłaniom aborcji, do pogorszenia zdrowia kobiet, zarówno somatycznego jak i psychicznego”. Zapewniają również:

Wyrok TK poprzez wyeliminowanie aborcji eugenicznej spowoduje właśnie dynamiczny rozwój medycyny perinatalnej, hospicjów perinatalnych i pediatrycznych, ośrodków badania chorób genetycznych, ponieważ chore dzieci nie będą zabijane, tylko leczone.

Lekarze katoliccy wyrażają także nadzieję, że za wyrokiem TK pójdą decyzje, których celem będzie medyczne, psychologiczne i finansowe ukierunkowanie na pomoc tym rodzinom.

List otwarty w imieniu pozostałych członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich podpisali: dr Elżbieta Kortyczko, prezes Zarządu Głównego KSLP, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii; prof. dr hab. Bogdan Chazan, wiceprezes KSLP, dyrektor MaterCare International, specjalista ginekologii i położnictwa oraz lek. med. Grażyna Rybak, delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej, specjalista pediatrii.

Pełna treść listu otwartego dostępna jest TUTAJ.

Źródło: www.ekai.pl
By | 2020-11-06T21:39:20+01:00 piątek, 06 listopada 2020|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook