List otwarty FAFCE do posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych na kadencję 2024–2029

by FUNDACJA JZN
Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE) napisała list otwarty do wszystkich europarlamentarzystów po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., podpisany przez przewodniczącego FAFCE Vincenzo Bassiego w imieniu organizacji członkowskich na całym kontynencie.

List jest reakcją na polityczne priorytety nowej kadencji dotyczące rodziny. Pięć wyróżnionych obszarów to: zima demograficzna, rodzina jako inwestycja, równowaga między pracą a rodziną, ochrona dzieci i ekologia integralna.

 

List otwarty do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Drogi Europarlamentarzysto,

 

Gratulujemy wyboru! Obywatele europejscy powierzyli Ci zaszczyt reprezentowania ich podczas tej pięcioletniej kadencji. To wielka odpowiedzialność za przyszłość Europy i za europejskie rodziny.

Z tej okazji, w imieniu wszystkich organizacji członkowskich Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE), chciałbym podzielić się z Tobą niektórymi naszymi refleksjami i propozycjami dotyczącymi Twojej kadencji, które znajdziesz w zestawie narzędzi, które przygotowaliśmy, aby zainspirować Twoją działalność legislacyjną.

 

 

1. Europę ogarnia zima demograficzna, która stanowi wyzwanie dla kolejnych pokoleń

Podstawą wyzwań demograficznych powinna być zasada solidarności międzypokoleniowej, ze szczególnym naciskiem na promowanie sieci rodzinnych jako antidotum na samotność: rodziny są skarbem Europy. Chciałbym zaprosić Cię do wspierania, promowania i zapewnienia renominacji europejskiego komisarza ds. demografii, któremu powierzono wystarczające zasoby, aby nawiązać współpracę międzyrządową w celu rozwiązania wyzwań demograficznych. Chciałbym również zaproponować utworzenie intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. „demografii, równowagi między pracą a rodziną i następnymi pokoleniami” oraz przyłączenie się do niej na mocy art. 35 Regulaminu.

 

2. Rodziny odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszych społeczeństw i są inwestycją w przyszłość Europy

Inwestycja w rodzinę oznacza inwestycję w przyszłość. Dlatego też politykę rodzinną należy traktować jako inwestycję w saldo rachunków państwa, a nie jako koszt. Chciałbym zaprosić Cię do promowania i wzięcia udziału w refleksji na wysokim szczeblu europejskim i w Parlamencie Europejskim na temat reformy kryteriów makroekonomicznych w zakresie polityk rodzinnych.

 

3. Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym powinna mieć kluczowe znaczenie dla polityki równego traktowania

Państwa członkowskie mają kompetencje w zakresie polityki rodzinnej i uważam, że dla dobra Unii Europejskiej należy zawsze przestrzegać zasady pomocniczości. Europa może jednak promować równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym, uznając prawo do wypoczynku i niedzielę jako powszechny dzień odpoczynku w Europie. Istnieją również cztery odpowiednie dyrektywy, które można poddać przeglądowi w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w rodzinie.

 

4. Nasze dzieci są przyszłością Europy i ich ochrona musi być priorytetem

Nasze dzieci są naszą przyszłością. Nowe pokolenia stoją w obliczu zagrożeń związanych z postępującym rozwojem naszych czasów. Cyfryzacja pomaga społeczeństwom na wiele sposobów, ale aby uniknąć destrukcyjnych skutków ubocznych, konieczne jest odpowiedzialne korzystanie z niej.

W tym duchu chcielibyśmy zaproponować uznanie konsumpcji pornografii za problem zdrowia publicznego i wprowadzenie jej jako sposobu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Ponadto zachęcam do wsparcia inicjatywy Europejskiej Platformy Ochrony Dziecka, ponieważ jej zróżnicowani członkowie skutecznie gromadzą dane i proponują rozwiązania dotyczące skutków, jakie ten problem ma dla przyszłych pokoleń, dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dodatkowo zapraszamy do wsparcia międzynarodowej konwencji na rzecz zniesienia macierzyństwa zastępczego, zainspirowanej Deklaracją z Casablanki, gdyż macierzyństwo zastępcze jest formą handlu ludźmi i wykorzystywania kobiet.

Na koniec chcielibyśmy zaproponować, abyś jako poseł do Parlamentu Europejskiego promował instytucję prawdziwie włączającą poprzez utworzenie w Parlamencie Europejskim organu przedstawicielskiego ds. osób z niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami.

 

5. Stworzenie cierpi, a rodziny są kluczem do integralnej ekologii człowieka

Nie ma zrównoważonego rozwoju bez rodziny. Jak przypomina uchwała naszego ostatniego spotkania Zarządu Wiosennego, „integralna ekologia człowieka pociąga za sobą holistyczne podejście do złożoności problemów ekologicznych, jednocząc kulturowy, polityczny, społeczny i gospodarczy wymiar tej rzeczywistości”. Zachęcam Was, abyście w centrum znaleźli rodziny, aby chronić stworzenie i zapobiegać katastrofalnej degradacji środowiska.

FAFCE chciałaby zaoferować swoje doświadczenie w Europie i swoje pomysły pochodzące od oddolnych stowarzyszeń członkowskich na całym kontynencie. FAFCE pragnie przyczynić się do rozwiązania dzisiejszych wyzwań i oddać głos rodzinom. Będziemy szczęśliwi mogąc nawiązać ścisłą współpracę podczas Twojej kadencji.

Zarówno nasi pracownicy w Brukseli, jak i ja pozostajemy do Twojej dyspozycji i życzymy owocnej kadencji na rzecz rodzin.

 

Wszystkiego najlepszego,

Vincenzo Bassi, prezes FAFCE

Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie reprezentuje 33 organizacje krajowe i lokalne: jesteśmy głosem rodzin z perspektywy katolickiej na poziomie europejskim. Od 2001 roku FACE posiada status członka Rady Europy i jest członkiem Platformy Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

You may also like

Facebook