M. Korzekwa-Kaliszuk: Lobby aborcyjne już od 20-30 lat aktywnie pracuje nad tym, aby wszelkie dokumenty przechodzące przez gremia ONZ zawierały ich ideologiczne postulaty

/M. Korzekwa-Kaliszuk: Lobby aborcyjne już od 20-30 lat aktywnie pracuje nad tym, aby wszelkie dokumenty przechodzące przez gremia ONZ zawierały ich ideologiczne postulaty

M. Korzekwa-Kaliszuk: Lobby aborcyjne już od 20-30 lat aktywnie pracuje nad tym, aby wszelkie dokumenty przechodzące przez gremia ONZ zawierały ich ideologiczne postulaty

Lobby ideologiczne chce – poprzez narzędzia, jakim jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych – wpływać na różne kraje, aby musiały one wprowadzać „aborcję na życzenie”. Kolejna próba nie jest więc niczym nowym, ale kontynuacją działań silnego lobby aborcyjnego na forum tej organizacji – mówiła Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja. Odniosła się w ten sposób do zapowiedzi o wdrożeniu przez ONZ tzw. strategii feministycznej, gdzie głównym celem jest promocja ideologii gender.

Do 2030 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza wdrożyć tzw. strategię feministyczną, której jednym z celów jest propagowanie szkodliwej ideologii gender. Opracowanie strategii rozpoczęli uczestnicy „Generation Equality Forum”, które odbyło się online w marcu w Meksyku z udziałem m.in. przedstawicieli państw ONZ i organizacji pozarządowych.

– Zdecydowanie nie jest to pierwsza próba wykorzystania Organizacji Narodów Zjednoczonych do ideologicznych celów. Lobby aborcyjne już od 20-30 lat aktywnie pracuje nad tym, aby wszelkie dokumenty, które przechodzą przez gremia ONZ, zawierały ich postulaty. Lobby ideologiczne chce – poprzez narzędzia, jakim jest m.in. ONZ – wpływać na różne kraje, aby musiały one wprowadzać „aborcję na życzenie”. Kolejna próba nie jest więc niczym nowym, ale kontynuacją działań silnego lobby aborcyjnego na forum tej organizacji – powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski z rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mówi wprost, że jest to koń trojański dla wprowadzenia bocznymi drzwiami adopcji dzieci przez homoseksualistów, na czym tak bardzo zależy środowiskom liberalno-lewicowym.

– Pan minister ma odwagę nazywać rzeczy po imieniu. Rzeczywiście od dłuższego czasu obserwujemy, że pod hasłami „równości” czy „tolerancji” próbuje się wprowadzać zapisy (na razie niewiążące) wzywające do pewnych rozwiązań w państwach członkowskich, np. aby finalnie umożliwiono adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne. W takich dokumentach regularnie pojawiają się hasła o „zdrowiu reprodukcyjnym” czy „prawach reprodukcyjnych”. To bardzo ładnie brzmi, ale wiemy już, że pod tymi hasłami kryje się np. forsowanie możliwości „aborcji na życzenie” – wskazała prawnik.

Uczestnicy forum, które odbyło się w Meksyku, zobowiązali się do przekazania minimum 100 mln dolarów na rzecz przyspieszenia działań na cele propagowania ideologii gender.

– Lobby ideologiczne wzajemnie się przenikają. Często są to te same osoby, które działają na zlecenie różnych grup. Stwierdzenie wiceministra Romanowskiego o „komunistycznej międzynarodówce” w odniesieniu do tego zjazdu jest przykre, ale bardzo adekwatne. Za pomocą międzynarodowej organizacji próbuje się wymusić na państwach członkowskich rozwiązania antyrodzinne, rozwiązania, które szkodzą dzieciom, są wbrew wychowaniu, wbrew życiu – wbrew przyszłości naszej cywilizacji. Na szczęście w ONZ jest jeszcze grupa państw, które nie chcą takich rozwiązań. Jednak bardzo często te państwa są szantażowane pieniędzmi. Tu mamy konkretne pieniądze, które zostały przekazane na działalność ideologiczną na świecie – zwróciła uwagę gość Radia Maryja.

Przykładem hipokryzji wspominanych wyżej środowisk ideologicznych jest sprawa zamykania w więzieniu Mary Wagner. Kanadyjska działaczka pro-life wielokrotnie była pozbawiana wolności za pokojowe rozmowy z kobietami, które chciały zamordować swoje nienarodzone dziecko. Była więziona, mimo iż nie złamała żadnego prawa.

– Dla organizacji feministycznych, kobiet, które walczą o prawa człowieka, Mary Wagner powinna być wręcz ikoną, przykładem tego, że walczy o swoje przekonania, o prawa człowieka i ponosi za to cenę, tymczasem organizacje feministyczne nie upominały się o takie kobiety jak właśnie Mary Wagner. Jakby nie istniała. Samo wspominanie o Mary Wagner wzbudzało agresję środowisk, które popierają możliwość więzienia takich osób. To pokazuje, że środowiska, które głośno krzyczą o tolerancji, akceptacji i szacunku dla innych poglądów w rzeczywistości są skrajnie nietolerancyjne. Ich celem jest doprowadzanie do zamykania w więzieniach ludzi, którzy mają odwagę bronić życia – podkreśliła Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

– Potrzeba, aby kraje nie tylko broniły się przed atakiem ideologów wykorzystujących ONZ do swoich celów, ale abyśmy także wychodzili z inicjatywą. Dobre wartości powinny na nowo być bronione przez organizację, która została do tego powołana – akcentowała prawnik.

Cała rozmowa z Magdaleną Korzekwa-Kaliszuk dostępna jest [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl
By | 2021-04-13T10:28:57+02:00 wtorek, 13 kwietnia 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook