Maleje liczba kobiet podróżujących do Wielkiej Brytanii w celach aborcyjnych

by

Oficjalne dane wskazują na spadek liczby kobiet udających się z Irlandii do Wielkiej Brytanii w celach aborcyjnych. Statystyki opublikowane przez rząd brytyjski wskazują, iż od roku 2001 do 2014 nastąpił spadek nawet o 48% kobiet wyjeżdżających z zamiarami dokonania zabiegu przerwania ciąży.

 

Zakaz aborcji w Irlandii jest zapisany w poprawce do konstytucji, ale ciąża może być przerwana w przypadku wystąpienia wyraźnego i realnego ryzyka zagrożenia życia matki.

 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia Zjednoczonego Królestwa, w 2001 roku 6673 kobiet zamieszkałych na stałe w Irlandii udało się do  Wielkiej Brytanii w celu przeprowadzenia zabiegu aborcji. W roku 2007 liczba ta zmalała do 5000, w 2012 spadła poniżej 4000, w 2014 wyniosła 3679, a w 2014 zanotowano jedynie już 3 735 takich przypadków.

 

Cora Sherlock, jedna z działaczek ruchu pro-life twierdzi, iż „obserwowany spadek liczby kobiet podróżujących do krajów gdzie aborcja jest legalna to pozytywne zjawisko, szczególnie gdy bierze się pod uwagę poważne konsekwencje psychologiczne, związane z syndromem proaborcyjnym, który bagatelizuje się w publicznej debacie”.

 

Nie znamy jednak przyczyn zmniejszenia się liczby wyjeżdżających za granicę w celach aborcyjnych kobiet. Obniżenie liczby aborcji poza granicami kraju może być niestety związana ze wzrostem stosowania łatwo dostępnych w sprzedaży internetowych tabletek wczesnoporonnych.

 

W Irlandii pojawiają się aktualnie głosy nawołujące do referendum, którego efektem miałaby być zmiana obowiązujących przepisów antyaborcyjnych, umożliwiających łatwiejszy dostęp do zabiegów przerwania ciąży. Irlandia i jej prawo dotyczące aborcji są obecnie poddawane wielu naciskom.

 

Źródło: www.belfasttelegraph.co.uk

You may also like

Facebook