Marie Stopes Int. – wielka międzynarodowa sieć aborcyjna zmieniła nazwę na MSI Reproductive Choices

by FUNDACJA JZN
Zmiana nazwy organizacji ma na celu zdystansowanie się wobec propagowanych przez jej założycielkę opinii, ale bez jakiejkolwiek zmiany w obecnej linii programowej swojej działalności. Założycielka – Marie Stopes otwarcie manifestowała swoje rasistowskie i eugeniczne poglądy.

Marie Stopes International to międzynarodowa organizacja prowadząca wielką sieć, która oferuje aborcję, antykoncepcję, permisywną edukację seksualną, szkolenia dla personelu medycznego w zakresie wykonywania przerwań ciąży oraz naciski na rządy ubogich krajów na wprowadzanie zdrowia reprodukcyjnego.

Jej siedziba mieści się w Anglii. W swojej sieci posiada 600 placówek aborcyjnych w ponad 30 krajach. Jest odpowiedzialna za śmierć milionów dzieci w krajach tzw. Trzeciego Świata, co odsłania jej rasistowski fundament.

Według The Independent nowa nazwa to MSI Reproductive Choices. Ta instytucja aborcyjna dokonała zadziwiającego wyboru pozostawiając inicjały MS (Marie Stopes), chociaż chodziło im o odcięcie się od jej linii programowej.

Marie Stopes, podobnie jak założycielka Planned Parenthood Margaret Sanger, była dobrze znana ze swoich dyskryminacyjnych, rasistowskich i eugenicznych przekonań wobec ludności uznawanej przez nią za niepełnowartościową, w tym wobec osób ubogich, niepełnosprawnych i chorych.

MSI Reproductive Choices oświadczyło, że poglądy Marie Stopes były powszechne w latach dwudziestych XX wieku, ale obecnie słusznie są dyskredytowane:

 – Marie Stopes była pionierką planowania rodziny; była jednak także zwolenniczką ruchu eugenicznego i wyrażała wiele opinii, które są w jaskrawym kontraście z podstawowymi wartościami i zasadami stosowanymi MSI – stwierdził dyrektor generalny tej instytucji Simon Cooke.

W 2018 roku organizacja Marie Stopes raportowała 4,8 mln świadczonych aborcji w stosunku do roku 2012. Wzrost był prawie dwukrotny. Jej dochód wyniósł 296,8 mln GBP (361 mln USD). Według Civil Society News dyrektor generalny Cooke jest jedną z najlepiej opłacanych osób, które zarządzają organizacjami zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii jako charytatywne.

Quality Commission wykazał, że Marie Stopes nieprawidłowo wykonało prawie 400 aborcji w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Znaleziono również dowody na to, że wywiera presję na kobiety, aby poddały się aborcji, motywując swoich pracowników premiami za większą liczbę abortowanych dzieci, co oczywiście przekłada się na ich zyski.

Marie Stopes jest również oskarżana o wykonanie setek niezgodnych z prawem, niebezpiecznych aborcji w Afryce. W 2017 roku rodzice i przywódcy społeczności w Kitui w Kenii byli oburzeni, gdy dowiedzieli się, że pracownicy Marie Stopes weszli do szkoły i ich 14-letnim córkom wszczepili wczesnoporonne implanty bez ich wiedzy i zgody. W 2018 roku Niger w Afryce Zachodniej nakazał zamknięcie wszystkich placówek Marie Stopes za wykonywanie niezgodnego z prawem przerywania ciąży.

Źródło: hli.org.pl

You may also like

Facebook