Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” dla księdza Tomasza Kancelarczyka

by FUNDACJA JZN
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi, pomysłodawcy i prezesowi Fundacji Małych Stópek ze Szczecina. Fundacja od wielu lat ratuje dzieci przed aborcją, wspiera rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci i wspiera bezdomnych. Pomaga także rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza kobietom samotnie wychowującym dzieci.

– Fundacja Małych Stópek to kompleksowa pomoc dla kruchego życia, to opieka nad całymi rodzinami dotkniętymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością. Za takie działania dziękuję księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi i całej fundacji. Dziękuję za wszechstronną edukację, za to, że walczycie z dehumanizacją poprzez edukację w szkołach, za wystawy, aplikacje z duchową adopcją, za „raban”, który robicie podczas Marszu dla Życia – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Podkreślił, że wszystkie działania fundacji na rzecz ocalenia życia najsłabszym są godne najwyższej pochwały.

– Ministerstwo Sprawiedliwości stało, stoi i będzie stać za konstytucyjnym prawem do życia – zapewnił Marcin Romanowski.

Prowadzona przez ks. Tomasza Kancelarczyka Fundacja Małych Stópek stoi na straży poszanowania i ochrony przyrodzonej godności człowieka oraz ludzkiego życia na każdym jego etapie. Pracownicy Fundacji Małych Stópek oraz związani z nią wolontariusze każdego dnia stoją na straży art. 30 oraz art. 38 Konstytucji RP, które chronią godności człowieka i życia ludzkiego.

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie z inicjatywy ks. Tomasza Kancelarczyka. Działalność Fundacji koncentruje się na świadczeniu pomocy kobietom rozważającym dokonanie aborcji. Poza świadczeniem wsparcia materialnego oraz psychologicznego, fundacja prowadzi również działalność edukacyjną oraz promującą wartość ludzkiego życia.

Fundacja Małych Stópek zrzesza szerokie grono młodych osób, które jako wolontariusze przyczyniają się do niesienia pomocy potrzebującym oraz angażują się w inicjatywy edukacyjne. Aktywizuje młodzież, która czerpiąc z dobrych wzorców kształtuje swoją postawę oraz nabywa umiejętność świadczenia bezinteresownej pomocy.

Źródło: gov.pl

You may also like

Facebook