Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

by

10 grudnia ca całym świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który ustanowiono dla upamiętnienia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku.

 

Deklaracja jest jednym z kluczowych osiągnięć ONZ i stanowi fundament międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, na którym zbudowany został system Paktów i Konwencji.

 

„Mimo znaczących postępów w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka na świecie, realizacja postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dla wielu państw nadal odległym celem. Z okazji tegorocznego Dnia Praw Człowieka ONZ promuje przesłanie, które ma zachęcić ludzi do aktywnego zaangażowania i stanięcia w obronie praw tych, którzy są narażeni na dyskryminację lub przemoc. W tym dniu szczególna pamięć należy się tym, którzy poświęcają się obronie praw człowieka, często narażając na szwank swoje bezpieczeństwo, zdrowie, a często i życie” – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Co roku z okazji Dnia Praw Człowieka Minister Spraw Zagranicznych RP przyznaje nagrodę Pro Dignitate Humana, aby zwrócić uwagę na wybitne jednostki lub grupy, które przedkładają obronę praw człowieka i pomoc słabszym nad inne wartości. W tym roku Minister Witold Waszczykowski wręczy nagrodę przy okazji konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji, w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

Źródło: www.msz.gov.pl

You may also like

Facebook