Mieszkanie bez wkładu, ochrona rodziców, rozwój opieki prenatalnej – rząd ogłasza „Strategię Demograficzną 2040”

/Mieszkanie bez wkładu, ochrona rodziców, rozwój opieki prenatalnej – rząd ogłasza „Strategię Demograficzną 2040”

Mieszkanie bez wkładu, ochrona rodziców, rozwój opieki prenatalnej – rząd ogłasza „Strategię Demograficzną 2040”

– Przyszłość społeczeństwa zależy od tego, jak wychowywane są dzieci w rodzinie. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności i cierpliwości. Im więcej szczęśliwych rodzin, tym szczęśliwsza Polska w przyszłości – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji założeń Strategii Demograficznej 2040. Strategia Demograficzna 2040 koncentruje się na dzietności. Długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.

Założenia strategii zaprezentowali w czwartek 17 czerwca premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wiceminister, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Strategia Demograficzna 2040 – wsparcie dla polskich rodzin

– Cieszę, się że według danych ok. 40 proc. Polaków chce mieć troje i więcej dzieci, a ok. 98 proc. Polaków w ogóle chce mieć dzieci. Widać, że to “podglebie” jest przygotowane – mówił szef polskiego rządu podczas prezentacji Strategii Demograficznej. Choć te statystyki napawają optymizmem, to nie tylko Polska, ale i cała Europa stoją przed wyzwaniami demograficznymi – spada dzietność i liczba osób w wieku produkcyjnym. Strategia to rządowy plan na odwrócenie tej tendencji.

– Wsparcie polskich rodzin mamy w naszym kodzie genetycznym. Od 2015 r. wzmacniamy rodziny w wymiarze materialnym czy społecznym. Ale ciągle mamy niedosyt. Widzimy, że jeżeli nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin tu i teraz, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść w systemie emerytalnym i spowolnienie wzrostu gospodarczego – podkreślił premier. W Strategii Demograficznej 2040 rząd wskazuje na trzy zasadnicze cele:

  • wzmocnienie rodziny,
  • znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci,
  • podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.

Realizacja założeń Strategii Demograficznej 2040 ma doprowadzić przede wszystkim do wzrostu dzietności. To dokument, w którym stawiany jest ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel: do 2040 osiągnięcie współczynnika dzietności na poziomie co najmniej 1,8, a w bardziej optymistycznym wariancie – na poziomie gwarantującym zastępowalność pokoleń, czyli 2,1.

Elastyczne formy pracy, ochrona rodziców – założenia Strategii Demograficznej 2040

Strategia zawiera propozycje wielu nowych działań. Koncentrują się one w obszarach m. in. zdrowia i pracy. To:

  • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem;
  • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych;
  • gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem);
  • ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy;
  • ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje: rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy) oraz wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę;
  • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę;
  • utworzenie (we współpracy z administracją samorządową) modelowego centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym.

Rodzina „oczkiem w głowie” także  Polskiego Ładu

Nie tylko Strategia Demograficzna 2040, ale też Polski Ład zawiera szereg udogodnień dla polskich rodzin. –  Rodzina jest w centrum naszej polityki i w centrum uwagi Polskiego Ładu. Zrobimy wszystko, by wiele innych projektów koncentrowało się w jednym punkcie, jakim jest wsparcie dla polskich rodzin – zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to propozycje dobrych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej, np. Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m. Działaniom prorodzinnym sprzyjać będą też sprawiedliwa polityka podatkowa czy projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Także realizacja programów Świetlica i Żłobek w każdej gminie. Planowane jest również utworzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Będzie on gwarantem wypłaty w sumie 12 tys. złotych na każde drugie i kolejne dziecko, które ukończyło rok życia, ale nie ma jeszcze skończonych 36 miesięcy. – Projekt ustawy dot. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego jest już przygotowywany  – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Natomiast projekt Strategii Demograficznej 2040 zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym.

Źródło: gov.pl
By | 2021-06-18T10:23:34+02:00 piątek, 18 czerwca 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook