Minister M. Woś: ustawa dopuszczająca aborcję eugeniczną jest niezgodna z Konstytucją

/Minister M. Woś: ustawa dopuszczająca aborcję eugeniczną jest niezgodna z Konstytucją

Minister M. Woś: ustawa dopuszczająca aborcję eugeniczną jest niezgodna z Konstytucją

W rozmowie z KAI minister środowiska Michał Woś przyznał, że Trybunał Konstytucyjny raz na zawsze w sposób jasny i precyzyjny powinien dookreślić, że skoro życie jest chronione w Konstytucji RP od poczęcia, to niepełnosprawność – jako przesłanka eugeniczna do dokonania aborcji jest niezgodna z Konstytucją.

Na początku rozmowy M. Woś wyjaśnił, dlaczego wszyscy posłowie Solidarnej Polski wsparli projekt “Zatrzymaj aborcję”:

Tak, jesteśmy za życiem. Przy czym będąc precyzyjnym – jako posłowie Solidarnej Polski, wśród 52 innych posłów Zjednoczonej Prawicy, byliśmy za szybszą ścieżką legislacyjną, czyli za skierowaniem tego projektu do niezwłocznych prac w drugim czytaniu. Natomiast w innym głosowaniu cała Zjednoczona Prawica, sejmowa większość, także opowiedziała się za kontynuacją pracy nad projektem, ale w komisji.

Minister skomentował również wypowiedź Kai Godek, która wprost zarzuciła, że projekt był blokowany w Trybunale Konstytucyjnym:

– Wypowiem się za Solidarną Polskę: my, głosując za drugim czytaniem, pokazaliśmy, że jesteśmy za jak najszybszym jego przyjęciem.

Przyznał, że ma nadzieję, iż posłowie ze Zjednoczonej Prawicy szybko i sprawnie przeprowadzą konieczne prace w komisji.

Zwłaszcza, że poseł, który w czasie sejmowej debaty reprezentował stanowisko Prawa i Sprawiedliwości z mównicy sejmowej podkreślał, że nie może być mowy o „zamrażarce” w komisji – dodał.

Na pytanie, czy uważa, że aktualna ustawa, dopuszczająca przy aborcji przesłankę eugeniczną, jest sprzeczna z Konstytucją, odpowiedział:

– Osobiście tak uważam. Ten pogląd podziela również prokurator generalny, ale też jako Solidarna Polska mamy silne eksperckie zaplecze prawnicze. Wśród naszych członków są świetni naukowcy zajmujący się prawem, m.in. prof. Marcin Warchoł, czy dr Marcin Romanowski. Ten pogląd podziela też grupa posłów. W poprzedniej kadencji, ale także w tej kadencji, został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, pod którym również się podpisałem. Trybunał Konstytucyjny raz na zawsze w sposób jasny i precyzyjny powinien dookreślić, że skoro życie jest chronione konstytucją od poczęcia, to niepełnosprawność – przesłanka eugeniczna – także wprost jest niezgodna z Konstytucją.

Minister zaznaczył, że konieczne jest, by życie chronić od poczęcia do naturalnej śmierci:

Jest to absolutnie fundamentalna wartość. Nasz głos w tej sprawie to opowiedzenie się za prawem do życia każdego człowieka, sprzeciw wobec dyskryminacji ludzi nienarodzonych, tylko dlatego, że są niepełnosprawni. Po drugie, stajemy w obronie Konstytucji i precyzyjnego przestrzegania polskiego porządku prawnego.

M.Woś pozytywnie ocenił działania Rzecznika Praw Dziecka, który wykazuje się dużą aktywnością na polu ochrony życia od poczęcia.

Źródło: ekai.pl
By | 2020-04-18T17:30:34+02:00 sobota, 18 kwietnia 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook