Młode kobiety z zespołem Downa służą Bogu

by

„Nierzadko czują się odrzucone. Czują powołanie, ale drzwi klasztorów są dla nich zamknięte. Ich niepełnosprawność staje się ciężarem nie do zniesienia. Ale jest miejsce, które dało im możliwość realizacji największego pragnienia” – pisze deon.pl o młodych dziewczynach z zespołem Downa, które znalazły swoje miejsce w świecie we Wspólnocie Małych Sióstr Uczennic Baranka.

 

Młode kobiety we wspomnianym klasztorze mogą realizować swoje powołanie. Siostry żyją zgodnie z regułą św. Benedykta. W ciągu dnia poświęcają czas na modlitwę kontemplacyjną, Eucharystię, medytację nad Słowem Bożym, a także pracują.

 

Siostry streszczają one swoją misję w następujący sposób: „Podążamy codziennie małą drogą, której nauczyła nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Wiedząc, że «jesteśmy zbyt małe, by uczynić wielkie rzeczy», uczymy się otrzymywać wszystko od Boga, aby jeszcze bardziej kochać tych, «którzy walczą, by rozsiewać kwiaty dla Jezusa» i modlić się w intencjach nam powierzonych”.

 

Czytaj więcej: www.deon.pl

 

Fot. www.youtube.com

You may also like

Facebook