Na infolinii NFZ poinformują, gdzie dokonać aborcji

by FUNDACJA JZN
W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że pacjentki będą mogły dowiedzieć się, w którym szpitalu dokonać legalnej aborcji na infolinii NFZ.

Wiceminister zdrowia J. Szczurek-Żelazko w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną mówiła o klauzuli sumienia, lekarzach zza wschodniej granicy i o nowościach w kształceniu medyków. Zwróciła uwagę m.in. na problem brakujących w Polsce lekarzy.

J. Szczurek-Żelazko odniosła się także do poprawki do nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która znosi obowiązek wskazywania przez lekarza, który odmówił wykonania świadczenia, powołując się na klauzulę sumienia, innej placówki, gdzie pacjent uzyska to świadczenie. Chodzi również o sytuację, w której lekarz odmawiający wykonania aborcji w jednym szpitalu, zmuszony był wskazać inną placówkę.

Przypomniała wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. wydanego na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej. Przepis – nakładający na lekarza, który zgodnie ze swoim sumieniem odmówił świadczenia, obowiązku udzielenia informacji pacjentce, gdzie można to świadczenie uzyskać – uznano za niekonstytucyjny.

I dlatego ta ustawa go znosi – oświadczyła wiceminister.

Zwróciła jednak uwagę:

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych mówi wyraźnie oddziały NFZ mają obowiązek informować każdego ubezpieczonego o rodzaju i zakresie refundowanych świadczeń, i to one posiadają wiedzę, który szpital jakie procedury wykonuje. Lekarz czy dyrektor placówki medycznej nie musi tego wiedzieć. Więc opierając się na tym przepisie, uznaliśmy, że takie informacje będą zapewnione – mówiła.

Wskazała, że pacjentki będą mogły dowiedzieć się, w którym szpitalu dokonać legalnej aborcji na infolinii NFZ.

To świadczenie zdrowotne, które jest finansowane z pieniędzy państwa i Fundusz takie dane posiada – podkreśliła.

Źródło: PAP

You may also like

Facebook