Nadciśnienie w młodym wieku długofalową konsekwencją zapłodnienia in vitro

by FUNDACJA JZN
Badania opublikowane we wrześniowym numerze Journal of the American College of Cardiology pokazują kolejne negatywne, długofalowe konsekwencje metod wspomaganego rozrodu (Assisted Reproductive Technologies-ART): zapłodnienia metodą in vitro (IVF) i docytoplazmatycznej iniekcji plemnika.

 

Autorzy publikacji pt. „Association of Assisted Reproductive Technologies With Arterial Hypertension During Adolescence” pokazują, że u młodych osób poczętych za pomocą ART występuje zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego, związane z przedwczesnym starzeniem się układu naczyniowego. Ryzyko wystąpienia nadciśnienia u nastolatków jest tu sześciokrotnie większe niż u ich rówieśników poczętych naturalnie, stąd u tych pacjentów powinno się regularnie przeprowadzać pomiary ciśnienia tętniczego.

 

Informacja na temat poczęcia dziecka metodą IVF, może okazać się bardzo ważna dla lekarzy rodzinnych i pediatrów, stąd warto ją zamieszczać w rutynowej dokumentacji medycznej dziecka, w celach profilaktycznych – nie ma to nic wspólnego ze stygmatyzacją.

 

Oprac. Monika Zazula na podstawie www.onlinejacc.org,
za: Newsletter Bioetyczny nr 53

You may also like

Facebook