Niebezpieczne poprawki do rezolucji ONZ o ochronie rodziny

/Niebezpieczne poprawki do rezolucji ONZ o ochronie rodziny

Niebezpieczne poprawki do rezolucji ONZ o ochronie rodziny

W Radzie Praw Człowieka ONZ trwają negocjacje nad ostatecznym kształtem rezolucji o ochronie rodziny. Niestety, w ostatnich dniach Szwajcaria oraz – w imieniu Unii Europejskiej – Malta zaproponowały kontrowersyjne poprawki promujące ideologię LGBT i podważające naturalną tożsamość rodziny. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję w obronie integralności rezolucji chroniącej rodzinę.

 

Jak informował kilka dni temu Instytut Ordo Iuris, projekt tegorocznej rezolucji zawiera wiele wartościowych postanowień, których przyjęcie może przyczynić się do potwierdzenia fundamentalnego znaczenia rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Jednakże poprawki złożone w ostatnich dniach przez państwa członkowskie ONZ pozostają w sprzeczności z pierwotnymi intencjami autorów rezolucji, podważając naturalną tożsamość rodziny potwierdzoną w szeregu wiążących dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poprawka zaproponowana przez Maltę w imieniu Unii Europejskiej przewiduje wprowadzenie do tekstu wyraźnej deklaracji afirmującej funkcjonowanie „różnorodnych form rodziny” (various forms of the family). W zakresie tego pojęcia mieści się uznanie związków osób subkultur LGBT za rodzinę wraz ze wszystkimi przywilejami przysługującymi rodzinom, w tym adopcji dzieci.

 

Kolejne dwie poprawki przedstawione przez Szwajcarię nawiązują do propozycji zgłoszonej przez Maltę. Pierwsza dotyczy zmiany pojęcia „rodzina” (family) na liczbę mnogą tego terminu – „rodziny” (families). Pozornie nieistotna ingerencja w tym zakresie otwiera furtkę do kwestionowania na arenie międzynarodowej naturalnej tożsamości rodziny opartej na małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Rozwiązania te stałyby się narzędziem wykorzystywanym przez radykalne środowiska lewicowe do forsowania naruszających ład społeczny i oderwanych od rzeczywistości postulatów prawnego uznawania relacji międzyludzkich opartych na związkach homoseksualnych, poligamicznych, triolistycznych lub poliamorycznych. Druga poprawka zgłoszona przez Szwajcarię pozornie ma chronić starsze kobiety przed przemocą psychiczną i fizyczną obok dyskryminacji społecznej i łamania praw człowieka, jednak de facto zmierza do stygmatyzacji rodziny, uznając ją za źródło przemocy wspominając o „niektórych szkodliwych tradycyjnych i zwyczajowych praktykach” które mają mieć miejsce w rodzinie.

 

Jeżeli postulaty Malty i Szwajcarii spotkają się z aprobatą członków Rady Praw Człowieka, rezolucja wbrew swej nazwie nie będzie służyć ochronie rodziny, lecz stanie się narzędziem do rozmycia ochrony rodziny w jej naturalnej tożsamości i dezawuowania tej podstawowej komórki społecznej. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował petycję „Brońmy rodzinę w ONZ”, skierowaną do Stałych Przedstawicielstw państw będących członkami Rady Praw Człowieka.

 

Nie zgadzamy się, by pod pretekstem troski o jednostkę stygmatyzować rodzinę, bez której człowiek jest bezbronny i narażony na wszelkie nadużycia.  Również naciski, by w rezolucji promować sformułowania o „różnych formach rodziny”, służą jednie rozmyciu tożsamości tej podstawowej struktury życia społecznego – powiedziała dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

 

Warto wspomnieć, że poprzednie trzy rezolucje w obronie rodziny przyjmowane były na forum ONZ przy ogromnym sprzeciwie środowisk sympatyzujących z ruchami homoseksualnymi. Jak zauważają autorzy petycji, krytyka płynąca ze strony przeciwników rezolucji opiera się na fałszywych i pozbawionych logiki założeniach. Sugestie, jakoby „rodzina była miejscem opresji” i sprzyjała nadużyciom względem osób starszych są całkowicie bezpodstawne. Fakty jednoznacznie pokazują, że tylko w prawidłowo funkcjonującej rodzinie ma miejsce harmonijny rozwój człowieka. Stabilna i pełna rodzina daje gwarancję pełnej ochrony osób najsłabszych, jak również zabezpiecza ich najważniejsze potrzeby egzystencjalne.

 

Pomimo tego, że Polska nie jest członkiem Rady Praw Człowieka ONZ, Rzeczpospolita może sprzeciwić się forsowaniu przez Maltę kontrowersyjnej poprawki wniesionej w imieniu całej Unii Europejskiej. Brak konsensusu w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi UE poważnie ograniczyłby możliwość forsowania poprawki Maltańskiej.

 

Źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej www.ordoiuris.pl

By | 2017-06-22T15:11:56+02:00 czwartek, 22 czerwca 2017|Bioetyka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook