Nowa technika ultrasonograficzna pomoże wykryć problemy z łożyskiem w trakcie ciąży

by FUNDACJA JZN
Zespół naukowców finansowany przez National Institute of Health (amerykańska instytucja rządowa zajmująca się badaniami biomedycznymi związanymi ze zdrowiem i ratowaniem życia) opracował nową ultrasonograficzną technikę służącą monitorowaniu łożyska kobiety pod kątem nieprawidłowego przepływu krwi płodowej w trakcie ciąży. Badacze twierdzą, że dzięki tej metodzie będzie można odpowiednio wcześniej zdiagnozować problem z krążeniem krwi w łożysku i zapobiec szkodom wyrządzonym dziecku.

Nowatorska metoda wykorzystuje tradycyjny sprzęt ultrasonograficzny i opiera się na analizie subtelnych różnic w pulsacji krwi płodowej w tętnicach płodowych i łożyskowych końcówkach pępowiny, potencjalnie umożliwiając lekarzom identyfikację nieprawidłowości w funkcjonowaniu łożyska. Badanie zostało przeprowadzone przez dra Johna G. Sleda z Hospital for Sick Children w Toronto i współpracowników, a jego wyniki zostały opublikowane w „eBioMedicine”.

Naukowcy przeprowadzili dopplerowskie badanie USG na 241 ciężarnych kobietach między 26. a 32. tygodniem ciąży. U 36 kobiet spośród całej grupy występował problem z krążeniem w matczynej części łożyska, u 16 kobiet problem z krążeniem w płodowej jego części, a 40 kobiet zakwalifikowano jako grupę kontrolną. Pomiary odbicia fal ultradźwiękowych były znacznie podwyższone w przypadku dwóch pierwszych grup kobiet. Natomiast wskaźniki pulsacji krwi pępowinowej podwyższone były jedynie w grupie ciężarnych kobiet z problemem krążenia w matczynej części łożyska (nie odnotowano różnic pomiędzy kobietami z problemem krążenia w płodowej części łożyska a grupą kontrolną). Badanie objęło również analizę łożysk po porodzie.

Jak podkreślają naukowcy, pomiary odbić fal w badaniu dopplerowskim, w połączeniu z parametrami uzyskanymi w standardowym badaniu klinicznym USG, mogą pomóc w wykryciu patologii łożyska. Szczególnie trudna do zdiagnozowania w okresie prenatalnym jest nieprawidłowość w krążeniu w płodowej części łożyska, dlatego badacze wyrażają nadzieję, że przyszłe badania pozwolą określić czy kobiety zagrożone tą nieprawidłowością również będą mogły odnieść korzyści z tej nowatorskiej techniki.

Źródła: 
NIH, New ultrasound technique detects fetal circulation problems in placenta, https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-ultrasound-technique-detects-fetal-circulation-problems-placenta
Cahill LS, et al. Wave reflections in the umbilical artery measured by Doppler ultrasound as a novel predictor of placental pathology, eBioMedicine, April 2021, DOI: 10.1016/j.ebiom.2021.103326

You may also like

Facebook