„Obrona ŻYCIA z okopu wojny”

by FUNDACJA JZN
Europejska Federacja ONE OF US potępia wojnę na Ukrainie i stwierdza, że ​​„Europa i cywilizacja zachodnia potrzebują prawdziwego moralnego „dozbrojenia” swoich zasad, fundamentów i wartości. To „dozbrojenie” zaczyna się od obrony życia każdego człowieka”.

Prezydent Europejskiej Federacji ONE OF US, Jaime Mayor Oreja, apeluje o „potrzebę 'moralnego dozbrojenia’ Europy i cywilizacji zachodniej. Brak zasad, wartości i fundamentów to oznaki słabości, która została wykorzystana przez Putina do wypowiedzenia wojny Ukrainie. To „dozbrojenie moralne” musi się zacząć od obrony każdego człowieka, istoty działania Federacji ONE OF US i jej członków”.

Marina Casini, prezes włoskiego Movimento Per la Vita (MPV): Chwila, przez którą przechodzi Europa, jest dramatyczna, ogarnia nas ból, agonia, chłód wojny. Pokój! Pokój! To krzyk narodów Europy. Ale jak naprawdę można osiągnąć pokój bez szacunku i akceptacji ludzkiego życia, każdego ludzkiego życia? Św. Matka Teresa z Kalkuty, odbierając Pokojową Nagrodę Nobla, powiedziała: „Jeśli przyjmiemy, że matka może zabić owoc swojego własnego łona, co nam pozostaje? Aborcja jest zasadą, która zagraża światowemu pokojowi”. „Jeśli naprawdę chcemy pokoju – powiedziała w rozmowie z ONZ w 1985 roku – przyjmiemy mocną rezolucję: nie pozwalać ani jednemu dziecku żyć bez miłości i wyeliminujemy aborcję, ponieważ jest największym niszczycielem pokoju i straszliwym mordem”. Co ma wspólnego aborcja, tak „cicha”, tak „niewidzialna”, tak „prywatna”, z tragedią wojny, z jej mocno doświadczanym bólem, z ogłuszającym hałasem eksplozji, ze „zbiorowym zaangażowaniem” w nią narodów?

Chodzi o to – pisał Carlo Casini – aby odkryć fundament pokoju, którym nie jest strach, […] pokój buduje ten, kto gotów jest oddać swoje życie za drugiego, […] to wartość człowieka, świętość jego życia jest głębokim i prawdziwym powodem, który sprawia, że organizacja śmierci, którą nazywamy wojną, jest skrajnie sprzeczna. To pytanie o pokój rzuca wyzwanie wszystkim ludziom, wzywa ich do realizacji swoich projektów pokojowych, podpisanych przez wszystkie narody, które wyszły z horroru ostatniej wojny światowej. Jak odzyskać pokój, zwrócić go w nasze ręce? Budowniczymi pokoju możemy być każdego dnia. Miarą jest tutaj życie ludzkie, każde ocalone, czyli uznane, zaakceptowane, docenione, odsunięte od anonimowości „bez kalkulacji”, krótko mówiąc – kochane ze względu na nie samo, a dla nas chrześcijan jako „słowo Bożej miłości”.

Julio Tudela Cuenca, dyrektor Obserwatorium Bioetyki UCV, członek One of Us stwierdził: „Kultura śmierci ukazuje całe swoje okrucieństwo wobec najsłabszych i najbardziej niewinnych. Obrońcy życia na Ukrainie, którzy tak długo walczyli po stronie bezimiennych, słabych, nienarodzonych wytępionych aborcją, teraz oddają się bezimiennym, słabym, osieroconym, rannym, zagubionym dzieciom, rozbitym rodzinom, torturowanym przez ból. Ci, którzy stoją po stronie życia, każdego życia, oddają się teraz z ciałem i duszą za ofiary wojny z takim samym zaangażowaniem, jak za nienarodzonych, ofiary eutanazji lub po prostu odrzuconych. Ci, którzy kochają życie, robią to z wielką miłością, silniejszą niż strach i śmierć. Z wojną walczą ci, którzy kochają życie, szanują godność i wolność. Są dziś obok każdej ofiary, każdej matki, każdego łona, każdej chorej osoby, każdej biednej osoby. Ponieważ naszą jedyną nadzieją jest miłość. Na zawsze”.

Philippe de Saint Germain z Fundacji Jérôme Lejeune i koordynator platformy kulturalnej One of Us mówi: Europejska Federacja One of Us cierpi razem z narodem ukraińskim i wszystkimi rodzinami dotkniętymi wojną. Wzywa walczące strony do ​​ponownego odkrycia sensu ich jedności we wspólnych korzeniach chrześcijańskich, które dzielą ze wszystkimi narodami europejskimi. Obrońcy życia zawsze stoją po stronie obrońców wolności i praw narodów. Wolność narodów jest warunkiem pokoju. Europejska Federacja One of Us wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz pokoju. Wzywa do znalezienia rozwiązań, które szanują interesy wszystkich, w wymiarze sprawiedliwości i prawa.

Christian Frei z Platformy Kulturalnej ONE OF US: Dywidenda pokoju po zakończeniu zimnej wojny została wyczerpana. Agresja Putina przywróciła Europie wojnę państw. Przemoc, głód i wkrótce choroby zagrażają najsłabszym. Ponad milion osób już ucieka. Niezliczeni ludzie czekają w schronach przeciwlotniczych, podczas gdy ich domy są obracane w gruzy. Wszystko dlatego, że wąski krąg rządzących w Rosji nie jest gotowy, z powodów geostrategicznych, do uznania podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do samostanowienia obywateli Ukrainy. Ukraina chciała tylko swobodnie decydować o swojej przyszłości. Nie stanowiła zagrożenia dla Rosji, a jednak stała się przedmiotem wojennego terroru Rosję z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Współczujemy tym, którzy w tej wojnie boją się o życie i zdrowie. Podnosimy za nich głos, domagamy się prawa do życia, integralności fizycznej, bezpieczeństwa i wolności. Ich godność jest nienaruszalna. Możemy tylko potępić tę wojnę. Miłujące pokój państwa europejskie muszą ponownie stawić czoła surowym warunkom paradoksalnej logiki wojny i pokoju. Wolność i pokój są zagrożone. Trzeba wciąż na nowo o nie walczyć. One od Us stanie w obronie godności ludzkiego życia wszędzie tam, gdzie z jakiegokolwiek powodu jest ono zagrożone.

Leontine Bakermans z ONE OF US Netherlands: „Godność i obrona każdego życia jest ponad wszelkimi interesami społecznymi, politycznymi czy militarnymi. Każde życie jest cenne i wyjątkowe, nigdy nie ma powodu, aby eliminować ludzkie życie”.

Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Federacji ONE OF US i Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: „Jestem bardzo dumny, że mój kraj – Polska – tak szeroko otworzył drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Bezprecedensowa solidarność i gościnność obywateli mojego kraju to prawdziwa postawa pro-life, która powinna być przykładem dla Europy i świata. Teraz zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać szaleństwo wojny i nie zapominajmy o Ukrainie i jej dzieciach, kiedy wojna – miejmy nadzieję – się skończy”.

Elisabetta Pittino, członkini zarządu ONE OF US, zauważa, że ONE OF US stoi po stronie narodu ukraińskiego i tych, którzy dokładają wszelkich starań, aby opiekować się dziećmi i kobietami, mając pewność, że każda kobieta, która nosi syna, przynosi pokój. „Jeśli chcesz pokoju, broń życia” – powiedział św. Paweł VI już w 1977 r. w X Dzień Pokoju. My, obrońcy życia, jesteśmy ontologicznie za pokojem, dlatego zawsze wybieramy pokój. Chcemy być budowniczymi pokoju za każdym razem, gdy przekształcamy dziecko w łonie matki z „wroga” w syna, świadomi, że wojna może zostać przemieniona w pokój tylko poprzez akceptację tego człowieka jako Jednego z Nas”.

Foro de la Familia, za pośrednictwem swojego prezydenta Ignacio García Juliá, kładzie nacisk na rodzinę, mówiąc, że: „Naród Ukrainy pokazuje, że rodzina broni życia zarówno w pokoju, jak i na wojnie”.

Hiszpańska Federacja Stowarzyszeń Obrony Życia, poprzez swoją przewodniczącą Alicję Latorre, podkreśla swoje „wsparcie dla obrońców życia na Ukrainie w tych dramatycznych momentach wojny, strachu i spustoszenia. Wojna jest jednym z najbardziej gorzkich owoców kultury śmierci, która – a jej elementem jest aborcja – każdego dnia pozostawia dziesiątki tysięcy zgonów na świecie, a prawie nikt nie płacze z ich powodu ani nie jest zgorszony. Niezbędne jest również potępienie straszliwej walki z obrońcami życia na Ukrainie. Oni nie tylko bronią życia od poczęcia do naturalnej śmierci, nie tylko bronią go w sytuacjach zagrażających godności osoby, takich jak wojna, bieda, znęcanie się w domu i poza rodziną, ale także muszą mierzyć się handlem ludźmi – kupowaniem i sprzedawaniem niemowląt na zamówienie, problemem kobiet wykorzystywanych jako „fabryki ludzkiego życia”. Niestety, Ukraina jest krajem, w którym koncentruje się największa liczba kobiecych łon do „taniego wynajmu”. Dziś jest okazja do potępienia tego zjawiska i podniesienia głosu, aby położyć kres temu brudnemu i poniżającemu biznesowi.

Federacja ONE OF US jest dziś, jak zawsze, z ofiarami wojny. Niestrudzenie bronimy wartości każdego ludzkiego życia, narodzonego i nienarodzonego, mężczyzn i kobiet, dzieci i osób starszych, i prosimy o szacunek i troskę o każde ludzkie życie, od pierwszej chwili jego istnienia. Za to wszystko dziękujemy Wam Ukraińcom pro-life i ludziom dobrej woli, którzy na co dzień promują kulturę życia i podnoszą nasz głos i ręce w sprawie ustania kultury śmierci na Ukrainie i na całym świecie.

You may also like

Facebook