Obrońcy życia w Polsce apelują o modlitwę i wsparcie dla Mary Wagner

/Obrońcy życia w Polsce apelują o modlitwę i wsparcie dla Mary Wagner

Obrońcy życia w Polsce apelują o modlitwę i wsparcie dla Mary Wagner

Obrońcy życia w Polsce apelują o modlitwę i wsparcie dla Mary Wagner. Kanadyjka już od kilku lat walczy o każde ludzkie życie, namawiając kobiety, aby nie mordowały swoich nienarodzonych dzieci.

Kobieta za działania, jakie podejmuje była już wielokrotnie karana przez władze Kanady. Od kwietnia Mary Wagner przebywa w więzieniu. We wrześniu przed nią kolejny proces. Wówczas sąd rozstrzygnie o jej dalszym losie.

Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, podkreślił, że Mary Wagner prowadzi swoją działalność w sposób pokojowy, za co nie powinna być karana.

– Ta kobieta nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy, nigdy nie była agresywna. Ona oferuje modlitwę, pomoc materialną i możliwość adopcji tych dzieci. Takie pokojowe działania są jednak nieakceptowalne przez władze Kanady. Ona regularnie trafia do więzienia, ale się nie poddaje. Wiem, że dla niej nasze wsparcie z Polski jest szczególnie ważne. Obrońcy życia z Polski są praktycznie jedynymi obrońcami życia na świecie, którzy wspierają ją modlitwą, listami i solidarnością. Dlatego proszę o modlitwę za nią, żeby miała siłę, odwagę i by nie zeszła ze swojej drogi, ale robiła dalej tę dobrą robotę – powiedział Wojciech Zięba.

Działalność Mary Wagner polega na modlitwie przed klinikami dokonującymi tzw. aborcji. Kobieta wręcza białe róże kobietom, które chcą zabić swoje nienarodzone dziecko.

Źródło: radiomaryja.pl
By | 2019-08-08T08:52:17+02:00 czwartek, 08 sierpnia 2019|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook