Ogólnopolski Dzień Transplantacji

by FUNDACJA JZN
26 stycznia 1966 r. prof. Jan Nielubowicz, z zespołem chirurgów i we współpracy z nefrologiem, prof. Tadeuszem Orłowskim dokonał pierwszego udanego przeszczepienia nerki.  To historyczne wydarzenie dało pretekst, by 26 stycznia co roku obchodzić Ogólnopolski Dzień Transplantacji.

„Warto porozmawiać z rodziną i powiedzieć – Zdecydowałem! #NieZabieram. Podpisz oświadczenie woli i dołącz do Klubu Dawca.pl” – zachęcają lekarze i studenci z Gdańska w Ogólnopolskim Dniu Transplantacji.

W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia uruchomiło kampanię edukacyjno-informacyjną „Solidarnie dla transplantacji”. Głównym jej celem jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji (średnia europejska to 21,5 dawcy na milion mieszkańców, w Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,6 – dane za 2017 rok).

By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność: „Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Tak więc każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą” – powiedział Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kampania „Solidarnie dla transplantacji”  kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie”. Zaplanowane aktywności (m.in. kampania reklamowa w mass mediach, działania edukacyjne  w szkołach, na uniwersytetach i w seminariach duchowych, spotkania ze specjalistami, wystawy, wydarzenia związane z „Biegiem po nowe życie”, współpraca z samorządami)  będą realizowane przez najbliższe dwa lata, do końca 2020 roku.

Na stronie internetowej kampanii www.zgodanazycie.pl zamieszczono kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą (zarówno za życia jak i po śmierci), jakie są rodzaje przeszczepów, opisano proces oczekiwania na przeszczep i sytuację biorcy po przeszczepie, a także przybliżono historię polskiej medycyny transplantacyjnej. Na stronie można też znaleźć listę pomocnych placówek i instytucji oraz aktualności o wydarzeniach w ramach kampanii.

Od pierwszego przeszczepienia nerki w 1966 r. do końca 2017 r. w Polsce przeszczepiono 23 572 nerek, w tym 821 od żywego dawcy.

Źródło: zgodanazycie.pl

You may also like

Facebook