Ordo Iuris: Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją

by FUNDACJA JZN
Instytut Ordo Iuris przekazał posłom i senatorom opinię w sprawie projektu ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”. Projekt przewiduje możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży, w przypadku lekkich wad genetycznych do 24. tygodnia, a w sytuacji wad letalnych nawet w 9. miesiącu ciąży. Dostęp do aborcji miałyby uzyskać dziewczynki od 13. roku życia, bez wiedzy i zgody rodziców. Te założenia są rażąco niezgodne z wieloma przepisami Konstytucji RP, obowiązujących ustaw i wiążących umów międzynarodowych.

Projekt złożony w Sejmie 31 marca przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Legalna Aborcja. Bez kompromisów” zakłada m.in. dostęp do bezpłatnej, nieograniczonej aborcji „na życzenie” i bez zaistnienia jakiegokolwiek ważnego powodu do 12. tygodnia ciąży. Miałoby to dotyczyć także dziewczynek, które ukończyły 13 lat – w świetle projektu mogłyby swobodnie decydować o życiu dziecka bez wiedzy i zgody swoich rodziców. Znajdują się tam również takie postulaty, jak możliwość zabicia dziecka do 24. tygodnia ciąży w przypadku stwierdzenia nawet lekkiej wady genetycznej czy rozwojowej oraz przyzwolenie na aborcję nawet w 9. miesiącu ciąży, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają przeżycie dziecka poza organizmem matki.

Projekt zakłada też całkowitą reorganizację systemu opieki zdrowotnej, bowiem żądanie przeprowadzenia aborcji miałoby być bezwarunkowo realizowane w ciągu 72 godzin. W praktyce oznaczałoby to np. konieczność przesuwania operacji usunięcia nowotworów złośliwych i innych poważnych interwencji medycznych, na które pacjentki często czekają miesiącami albo latami.

Ograniczone zostałoby także przysługujące lekarzowi prawo do powołania się na klauzulę sumienia. Wejście w życie przepisów o projektowanym brzmieniu mogłoby prowadzić do sytuacji, w której ubiegając się o zatrudnienie w formie podwykonawstwa, w lepszej sytuacji znajdowałby się lekarz o światopoglądzie dopuszczającym przeprowadzanie aborcji.

Poza licznymi wadami merytorycznymi, projekt narusza podstawowe zasady prawidłowej legislacji. W tych okolicznościach, w opinii Ordo Iuris, jego dalsze procedowanie nie ma uzasadnienia. Z tego powodu Instytut rekomenduje odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

„Nie dziwi fakt, że zebranie wymaganej liczby podpisów pod projektem trwało tak długo, jego autorzy potrzebowali na to w sumie prawie dwóch lat. Nasze doświadczenie pokazuje, że zebranie podpisów pod projektem chroniącym rodzinę nie było problemem, nie trzeba było jej ponawiać, jak w przypadku projektu komitetu Legalna Aborcja. Jestem przekonana, że większość społeczeństwa jest zdecydowanie przeciwna ideologicznym postulatom stanowiącym zaprzeczenie humanitaryzmu” – zaznaczyła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki, jedna z autorów analizy.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook