OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny „Ochrona ludzkiego życia wymaga wieloaspektowych działań”

/OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny „Ochrona ludzkiego życia wymaga wieloaspektowych działań”

OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny „Ochrona ludzkiego życia wymaga wieloaspektowych działań”

„Ochronę ludzkiego życia umieśćmy w najgłębszych pokładach humanitaryzmu i tożsamości etycznej cywilizowanego człowieka. Uczyńmy ją sprawą moralnie jednoznaczną bez względu na wyznawany światopogląd” – czytamy w wydanym dziś oświadczeniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny zatytułowanym „Ochrona ludzkiego życia wymaga wieloaspektowych działań”.

OŚWIADCZENIE
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny
Ochrona ludzkiego życia wymaga wieloaspektowych działań
Warszawa dnia 13 IX 2019 r.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny, kierując się potrzebą ochrony podstawowego prawa człowieka do życia, zwraca się do wszystkich środowisk społecznych i politycznych, o refleksję i troskę w tej sprawie. Uważamy za konieczne w okresie kampanii wyborczej zwrócenie uwagi na potrzebę wieloaspektowych działań, których celem jest pełna ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dostrzegamy pozytywne zmiany, jakie w sferze powiązanej z ochroną życia nastąpiły w naszym kraju, w tym:

– aktywną politykę społeczną na rzecz rodziny, której wymiernym wskaźnikiem jest awansowanie Polski w wydatkach na rodzinę na jedno z pierwszych miejsc w Europie. Sprzyja to wzmocnieniu rodzin, co jest ważnym warunkiem ochrony życia;

– wycofanie refundacji z budżetu państwa dla zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro” a także możliwości zakupu bez recepty i przez nastolatki środka wczesnoporonnego EllaOne;

– wprowadzenie programu „Za Życiem”, a także innych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem jest szczególnie wsparcie rodzin wychowujących chore dzieci;

– zwiększenie funduszy na służbę zdrowia, dzięki czemu możliwe było m.in.: wprowadzenie lepszych standardów opieki okołoporodowej, a także lepsze finansowanie programów dla osób niepełnosprawnych.

Pomimo tych i wielu innych pozytywnych rozwiązań, w Polsce nadal legalnie dokonuje się aborcji szczególnie dzieci prenatalnie chorych. Wiele dzieci poczętych ginie na skutek szerokiego dostępu do środków poronnych. Jako społeczeństwo mamy zatem przed sobą ogromne zadanie, aby te negatywne zjawiska wyeliminować.

Zgodnie z wskazaniami encykliki „Evangelium vitae” św. Jana Pawła II oddziałujmy na wielu frontach: poprzez rodzinę, szkołę, parafię, organizacje pozarządowe, środowiska zawodowe, inicjatywy socjalne. To wielkie wyzwanie, aby ochronę ludzkiego życia uniezależnić od bieżących trendów politycznych, kulturowych czy cywilizacyjnych.

Ochronę ludzkiego życia umieśćmy w najgłębszych pokładach humanitaryzmu i tożsamości etycznej cywilizowanego człowieka. Uczyńmy ją sprawą moralnie jednoznaczną bez względu na wyznawany światopogląd. 

Wzmacniajmy instrumenty prawnego i ekonomicznego wsparcia dla rodzin, którym los stwarza wyzwania egzystencjalne i moralne. W pełni zrealizujmy art. 38 Konstytucji RP, który mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Podpisali:

Prezes zarządu:
Jakub Bałtroszewicz, Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków

Członkowie zarządu:
Paweł Wosicki, Fundacja Głos dla Życia, Poznań,
Urszula Wosicka, Patronat nad Rodziną, Poznań,
Ks. Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek, Szczecin,
Ewa Kowalewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk,
Lech Kowalewski, Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk,
Lidia Klempis, Fundacja Życie i Rodzina, Warszawa,
Lech Łuczyński, Instytut Ordo Caritatis, Warszawa.

By | 2019-12-04T23:35:19+01:00 piątek, 13 września 2019|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook