P. Wdówik: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie wyjściem naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu

by FUNDACJA JZN
Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa i rozwiązań do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (…) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że oto jest obywatel, człowiek, który ma te same prawa, chce chodzić do pracy, korzystać z dóbr kultury. Ustawa będzie wyjściem naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu – wskazał Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w piątkowym programie „Polski Punkt Widzenia” w TV Trwam.

Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Paweł Wdówik wyjaśnił, co jest głównym celem przygotowania tej ustawy.

– Projekt ustawy o wyrównaniu szans osób z niepełnosprawnościami jest dokumentem, który wprowadzi zasadniczą zmianę w podejściu i polityce państwa względem osób z niepełnosprawnościami. Nie będzie to szybki proces, sądzimy, że przygotowanie ustawy potrwa około roku. Nie chcemy, żeby to była jakaś rewolucja, zaskoczenie. Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa i rozwiązań do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (…) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że oto jest obywatel, człowiek, który ma te same prawa, chce chodzić do pracy, korzystać z dóbr kultury. Ustawa będzie wyjściem naprzeciw osobom, które chcą być podmiotowo traktowane, chcą same decydować o swoim życiu – mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Obecnie pracodawcy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych przede wszystkim ze względu na finansowe wsparcie ze strony państwa.

– Mamy obowiązującą od lat 90-tych ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W momencie, kiedy mieliśmy bezrobocie na poziomie dwucyfrowym zmotywowanie pracodawcy do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej było trudne – stąd dziś istnieje wiele zachęt finansowych. Wiele firm i korporacji deklaruje, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nich ważna i bez dodatkowych motywacji szukają pracowników niepełnosprawnych. Ta ustawa wymaga zdecydowanych zmian i ustawa o wyrównaniu szans je przyniesie. Jak one będą wyglądać, trudno w tej chwili powiedzieć – oznajmił Paweł Wdówik.

Do tej pory wsparcie ze strony państwa otrzymywały rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Niewiele mówiło się o osobach niepełnosprawnych, które zakładają własne rodziny i potrzebują wsparcia. Wiceminister rodziny i polityki społecznej wyjaśnił, że razem z MEiN przygotowują projekt, który wesprze rodziny osób niepełnosprawnych.

– Do tej pory zauważano rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, względem których prowadzono działania wspomagające. Niestety bardzo mało mówi się o tym, że osoby niepełnosprawne też mogą mieć dzieci, mają dzieci i czasem mogą potrzebować wsparcia. Przygotowujemy nowy projekt wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, projekt doradców rodziny osób niepełnosprawnych, którzy będą wspierać rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, a także rodziny, w których to rodzice są niepełnosprawni. Jest to sprawa bardzo ważna, tak samo jak systemowe wsparcie dla rodzin, którym niepełnosprawne dziecko dopiero się urodzi – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

12 września odbędzie się beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej, która wyprzedzając epokę wprowadzała rozwiązania wspierające osoby niepełnosprawne i włączające je do społeczeństwa.

– Jestem wychowankiem ośrodka, który założyła Matka Elżbieta Róża Czacka. Po wyjściu z Lasek zacząłem interesować się tym, co ona pisała, czytałem jej zapiski, dzienniki. Jej przesłanie jest fascynujące, mówiła, że osoba z niepełnosprawnością może być świadkiem wiary i działania Pana Boga w świecie (…) Matka Elżbieta Róża Czacka oferuje nam prawdę, której dzisiejszy świat się boi, że niepełnosprawność nie jest obojętna. Ona dotyka ludzi, jest krzyżem, ale pokazuje, że jest Bóg, który przez to doświadczenie prowadzi człowieka do miłości – podkreślił gość TV Trwam.

Źródło: radiomaryja.pl

You may also like

Facebook