Palermo: VI Europejskie Forum ONE OF US (zapowiedź)

by FUNDACJA JZN
Od 18 do 20 listopada w Palermo będzie odbywało się VI Europejskie Forum ONE OF US pod hasłem „Budując Europę nadziei – dla pokoju w przyszłości, chrońmy życie”. Polskę będzie reprezentowała Paulina Rylska związana ze szczecińskimi fundacjami Małych Stópek i Donum Vitae.

Po Krakowie, Madrycie, Paryżu, Budapeszcie i Lizbonie organizacje pro-life zrzeszone w Federacji ONE OF US przyjadą do Włoch, by wspólnie ustalać strategię zwiększania ochrony życia każdego człowieka w Europie.

– Jak wiemy, sytuacja w poszczególnych krajach wygląda bardzo różnie, ale tylko działając razem możemy próbować coś zmienić na lepsze – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji JEDEN Z NAS i zarazem sekretarz generalny Europejskiej Federacji ONE OF US. – Często organizacje z państw, w których aborcja jest dostępna bez granic, mówią nam, że to właśnie dzięki Polsce jest jeszcze nadzieja – że oni jej nie tracą tylko dlatego, że jesteśmy z nimi – dodaje Jakub Bałtroszewicz.

Polskę na Forum ONE OF US będzie reprezentowała Paulina Rylska ze Szczecina związana z fundacjami Małych Stópek i Donum Vitae. – Jej doświadczenie i wiedza z pewnością będą cennym wkładem Polski w Europejskie Forum – mówi Jakub Bałtroszewicz.

W zaproszeniu na Forum, Jaime Mayor Oreja przypomniał deklarację prezydenta Emmanuela Macrona, który na początku francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej ogłosił zamiar wpisania aborcji do Karty praw podstawowych UE. Prezydent Federacji ONE OF US w tym kontekście zwrócił uwagę, że takie postulaty – łącznie z prawami dotyczącymi eutanazji, gender czy praw zwierząt – są obsesyjną próbą zastępowania i niszczenia porządku społecznego opartego na chrześcijańskich fundamentach. – „Wolność uczyni nas prawdziwymi”, zdaje się zastępować ewangeliczne zdanie „prawda nas wyzwoli” – mówi Jaime Mayor Oreja.

– Ta panująca moda nie powinna prowadzić nas do rezygnacji, ale raczej do większej mobilizacji naszych sił i osobistego zaangażowania, a przede wszystkim działalności naszych organizacji. Walka o życie nie może i nie zostanie przegrana, ponieważ jest samą istotą naszej cywilizacji – podkreśla prezydent Federacji ONE OF US.

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 mln głosów Europejczyków pod postulatem zakończenia finansowania ze środków publicznych UE aborcji (szczególnie w krajach trzeciego świata) oraz eksperymentów na embrionach ludzkich. Została powołana po I Kongresie Ruchów Obrony Życia, który odbył się w listopadzie 2013 roku w Krakowie. Jest ewenementem na skalę europejską, bo poza nią nie ma innej organizacji pro-life, która działa na całym kontynencie.

Trzon federacji stanowią organizacje z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski (m.in. Fundacja JEDEN Z NAS oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia).

You may also like

Facebook