Papież do pediatrów: niech wam nie braknie pogody ducha i uśmiechu

by FUNDACJA JZN
W naszych czasach, kiedy wiele udogodnień, postęp technologiczny i społeczny coraz bardziej wpływają na rozwój człowieka, czymś pilnym staje się wychowanie do zdrowego i odpowiedniego stylu życia, w którym szanuje się ludzkie ciało, a postęp nie dokonuje się kosztem osoby. Te słowa Papież skierował do członków Włoskiej Federacji Lekarzy Pediatrów, których przyjął na audiencji.

Franciszek zachęcił ich, aby w swej pracy przyczyniali się do tworzenia kultury otwartości i solidarności. W naszych czasach bowiem coraz częściej opieka zdrowotna i leczenie stają się przywilejem tych, którzy osiągnęli już pewien standard życia i mogą sobie na to pozwolić. Stąd trzeba uczynić wszystko, aby także najsłabsi mieli zapewniony dostęp do lekarza i opieki medycznej. Podkreślił, że cechą profesjonalizmu lekarza jest także umiejętność słuchania, rozumienia, tworzenie atmosfery zaufania oraz uśmiech, który chorym dodaje odwagi. Dodał, że wzór tego, jak należy być oddanym na służbę innym, winni znajdować w osobie samego Jezusa. To On wskazywał na dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo Niebieskie, a dzieci lgnęły do Niego nie dzięki otrzymywanym prezentom, ale ze względu na Jego łagodność, pogodę ducha i siłe przekonywania.

Papież zwrócił także uwagę na potrzebę kontaktu z rodzicami leczonych dzieci, tak, aby byli spokojni, że powierzyli swój najcenniejszy skarb w dobre ręce.

Paweł Pasierbek SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook