Papież Franciszek do ustawodawców katolickich: polityka i technologia mają służyć chronieniu godności ludzkiej

by FUNDACJA JZN
Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami dorocznej konferencji Międzynarodowej Sieci Ustawodawców Katolickich. W skierowanym do nich przesłaniu przypomniał, że w świecie zmagającym się ze skutkami pandemii politycy są jeszcze bardziej wezwani do służenia dobru wspólnemu i ochrony godności człowieka.

– Państwa rola jako parlamentarzystów jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Powołani, aby służyć dobru wspólnemu, jesteście teraz wezwani do współpracy, poprzez wasze działania polityczne, aby w pełni odnowić wasze wspólnoty i całe społeczeństwo. Nie tylko po to, by przezwyciężyć wirusa, ani nawet po to, by powrócić do status quo sprzed pandemii (nie, to byłaby porażka), ale by zająć się podstawowymi przyczynami, które kryzys ujawnił i spotęgował: ubóstwem, nierównością społeczną, powszechnym bezrobociem i brakiem dostępu do edukacji – mówił papież Franciszek podczas piątkowego spotkania z członkami Międzynarodowej Sieci Ustawodawców Katolickich. Zachęcał ich, by w imię wyższych ideałów, wznosili się ponad spory i krytykę – W dobie politycznych rozłamów i polaryzacji parlamentarzyści i ogólnie: politycy nie zawsze cieszą się dużym szacunkiem. Nie jest to dla was nowością. Jakież jest jednak powołanie wyższeod służenia wspólnemu dobru i przedkładanie dobra wszystkich nad osobiste korzyści? Ono musi być zawsze waszym celem, ponieważ dobra polityka jest niezbędna dla powszechnego braterstwa i pokoju społecznego.

Papież Franciszek przypomniał, że wśród najważniejszych wyzwań współczesnego świata znajduje się zarządzanie zdobyczami technologii w taki sposób, aby służyły one dobru wspólnemu i poszanowaniu godności każdego człowieka – Pozostawione same sobie i siłom rynkowym, bez niezbędnych przepisów ustawodawczych i wskazówek innych władz, kierujących się poczuciem odpowiedzialności społecznej, innowacje te mogą zagrażać godności osoby ludzkiej. Nie chodzi jednak o hamowanie postępu technologicznego. Jednakże to narzędzia polityki i regulacji prawnych umożliwiają parlamentarzystom ochronę godności ludzkiej, wówczas gdy jest ona zagrożona. Myślę tu na przykład o pladze pornografii dziecięcej, o wykorzystywaniu danych osobowych, atakach na infrastrukturę o kluczowym znaczeniu, jak np. szpitale, o fałszywe informacje rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznych itd.

Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił też, że realizowanie tych założeń wymaga zaangażowania polityków, stawiających dobro wspólne za cel swojej misji – Wszyscy jesteśmy wezwani do promowania ducha solidarności, poczynając od potrzeb najsłabszych i najbardziej pokrzywdzonych. Aby jednak uzdrowić świat, tak bardzo doświadczony przez pandemię, i zbudować bardziej integrującą i zrównoważoną przyszłość, w której technologia służy ludzkim potrzebom, a nie izoluje nas od siebie, potrzebujemy nie tylko odpowiedzialnych obywateli, ale także przygotowanych przywódców kierujących się zasadą dobra wspólnego – zaapelował Franciszek.

Międzynarodowa Sieć Ustawodawców Katolickich (International Catholic Legislators Network – ICLN) została założona w 2010 r. jako niezależna i ponadpartyjna inicjatywa międzynarodowa, mająca na celu regularne spotkania praktykujących katolików i innych chrześcijan piastujących wybieralne urzędy w celu formacji wiary, edukacji i wspólnoty. Jej siedziba mieści się w Austrii, w mieście Trumau.

ICLN podkreśla, że jest ściśle ponadpartyjna i w pełni niezależna, nie angażuje się w lobbing ani aktywizm. Jest to inicjatywa prywatna. Ustawodawcy, przedstawiciele rządu, duchowni i eksperci są zapraszani ad personam. Uczestnictwo w wydarzeniach ICLN odbywa się wyłącznie za zaproszeniem osobistym i zakłada widoczny profil katolicki lub w inny sposób chrześcijański, który znajduje odzwierciedlenie w osobistym zapisie dokonywanych wyborów i wypowiedziach publicznych, szczególnie w odniesieniu do świętości życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, prawdziwej natury sakramentalnego małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, oraz zaangażowania w obronę podstawowej wolności religii i sumienia jako zasadniczego prawa człowieka każdego mężczyzny i każdej kobiety na każdym kontynencie. ICLN oczekuje i zachęca ustawodawców do promowania sprawiedliwości, pokoju i dobra wspólnego.

Głównym wydarzeniem organizowanym przez Międzynarodową Sieć Ustawodawców Katolickich jest coroczna 4-dniowa konferencja, która odbywa się w Rzymie i kończy się prywatną audiencją u Ojca Świętego w Watykanie. Celem tego spotkania jest proces informowania, prywatnej dyskusji, formacji wiary i budowania przyjaźni. To coroczne wydarzenie jest organizowane, aby zachęcać, wspierać i łączyć ustawodawców katolickich a tajże innych chrześcijańskich na całym świecie. Na przestrzeni lat powstały również lokalne oddziały ICLN, które organizują regionalne spotkania w tym samym celu – edukacji i nawiązywania kontaktów. Wszystkie spotkania ICLN odbywają się w ściśle prywatnej atmosferze i dlatego nie są upubliczniane, aby uczestniczący w nich politycy i inni liderzy mogli swobodnie dyskutować i wymieniać się przemyśleniami na omawiane tematy. Na wszystkich spotkaniach obowiązuje zasada Chatham House, która umożliwia bardziej nieformalną i otwartą debatę, bez możliwości powoływania się na źródło informacji uzyskanych podczas spotkania, a prasa nie jest na nich obecna.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook