Papież Franciszek: „matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu”

by

W istocie, „matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. (…) One dają świadectwo o pięknie życia!” – pisze papież Franciszek w ostatniej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia na temat miłości w rodzinie. Piąty rozdział dokumentu poświęca on zagadnieniu przyjmowania nowego życia, rodzicielstwu – macierzyństwu i ojcostwu. Papież zwraca uwagę, że rodzina jest nie tylko środowiskiem zrodzenia, ale także przyjęcia życia jako daru, który pochodzi od Boga.

 

Papież zauważa i docenia wyjątkowy geniusz kobiety: „W istocie, matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. Niewątpliwie, społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ matki zawsze, również w najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki często przekazują również najgłębszy sens praktykowania religii: pierwsze modlitwy, pierwsze gesty pobożności, których uczy się dziecko. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, lecz wiara straciłaby sporą część swojego prostego i głębokiego ciepła. Drogie mamy, dziękuję wam, dziękuję za to, czym jesteście w rodzinie, i za to, co dajecie Kościołowi i światu” (por. Amoris Laetitia, 174).

 

Postać matki jest różna od postaci ojca. Matka, która chroni dziecko swoją czułością i współczuciem, pomaga mu rozbudzić zaufanie, doświadczyć, że świat jest dobrym miejscem, które je akceptuje. To z kolei pozwala mu rozwijać poczucie własnej wartości, które sprzyja zdolności do intymności i empatii – tłumaczy papież. Postać ojca pomaga nam z drugiej strony zrozumieć granice rzeczywistości i w większym stopniu charakteryzuje się zmysłem orientacji, wyjściem ku szerszemu światu, pełnemu wyzwań, a także zachętą do wysiłku i walki. Ojciec, z jasną i szczęśliwą tożsamością męską, który z kolei na swoim odcinku łączy miłość i akceptację żony, jest równie konieczny jak jej macierzyńska troska. Są to elastyczne role i zadania, które dostosowują się do konkretnych sytuacji każdej rodziny, ale jasna i dobrze określona obecność obu postaci, męskiej i żeńskiej, tworzy najbardziej właściwe środowisko dla dojrzewania dziecka.

 

„Ciąża to trudny czas, ale jest to również czas wspaniały. Matka współpracuje z Bogiem, aby dokonał się cud nowego życia. Macierzyństwo wynika ze «szczególnej potencjalności całego ustroju kobiecego, który ze stwórczą zaiste precyzją służy poczęciu i zrodzeniu człowieka»” – pisze Franciszek. Każde dziecko jest w sercu Boga od zawsze, a w chwili gdy jest ono poczęte, wypełnia się odwieczne marzenie Stwórcy. Pomyślmy, jak wiele znaczy embrion od chwili swego poczęcia. Trzeba na niego patrzeć z tym samym spojrzeniem miłości Boga, które widzi dalej, niż tylko to, co widoczne dla oczu (por. AL, 168).

 

Papież w przejmujący sposób zwraca się do kobiet, aby odrzuciły lęki, obawy i strach związany z ciążą, a pielęgnowały radość: „Każdą kobietę w ciąży pragnę z miłością prosić: dbaj o swoją radość, niech nic ci nie odbiera wewnętrznej radości macierzyństwa. To dziecko zasługuje na twoją radość. Nie pozwól, aby lęki, obawy, komentarze innych osób lub problemy przygasiły szczęście bycia narzędziem Boga, aby wnieść na świat nowe życie (…)”.

 

Franciszek podkreśla wspaniałość kobiet oraz ich wyjątkową misję jaką mają do spełnienia w świecie. Ta wspaniałość kobiet jest według niego związana ze wszystkimi prawami wynikającymi z ich niezbywalnej godności człowieka, ale również ich geniuszu kobiecego, niezbędnego dla społeczeństwa. Ich zdolności specyficznie kobiece – a zwłaszcza macierzyństwo – przyznają im również obowiązki, gdyż bycie kobietą wiąże się ze szczególną misją na tej ziemi, którą społeczeństwo musi chronić i zachowywać dla dobra wszystkich (por. AL. 173).

 

Źródło: Posynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka O miłości w rodzinie

You may also like

Facebook